Werk bij politie vaak niet veilig

De arbeidsomstandigheden bij de politie laten op veel punten te wensen over. Dat is de conclusie van een rapport van de arbeidsinspectie. De arbeidstijdenwet wordt op grote schaal overtreden. Vergrijzing, hoge werkdruk en een te lage personeelsbezetting leiden tot stress bij het personeel en een hoog ziekteverzuim. Schietbanen en auto's blijken regelmatig onveilig te zijn.

De arbeidsinspectie onderzocht zestien van de 25 regionale politiekorpsen alsmede het Korps Landelijke Politie Diensten. De niet-onderzochte korpsen werden al eerder, medio jaren negentig, aan een onderzoek onderworpen.

Uit de inspecties bleek dat er “opmerkelijke verschillen' bestaan tussen de zorg voor arbeidsomstandigheden. Sinds 1994 zijn de korpsen, net als andere werkgevers, verplicht een zogenoemde risico-inventarisatie en -evaluatie te maken. Dit levert problemen op, zo blijkt uit het rapport. “Iedereen probeert zelf het wiel uit te vinden', zegt een woordvoerder van het ministerie van Sociale Zaken.

De slechte arbeidsomstandigheden kunnen leiden tot onveilige situaties. Op veel bureaus, maar ook op schietbanen zijn vluchtroutes geblokkeerd, of ontbreken ze volledig. Bij politieauto's is op de bijrijdersplaats de airbag vaak vervangen door een computer. Bij de technische recherche ontbreekt veelal een goede opslag en registratie van gevaarlijke stoffen.Volgens de Algemene Christelijke Politiebond zorgen de slechte arbeidsomstandigheden voor een groot gevoel van onveiligheid bij de werknemers. Bovendien is er frustratie over de houding van de korpsleiding, aldus de ACP: “Politiemensen hebben het gevoel dat de leiding niet achter hen staat.'