`Warm' gesprek China en Taiwan

De Taiwanese onderhandelaar Koo Chen-fu heeft zijn bezoek aan China gisteren afgesloten met een anderhalf uur durend gesprek met presidentJiang Zemin, dat door beide partijen als respectievelijk “zeer warm' en “hartelijk' werd omschreven. Maar na afloop van de ontmoeting werden geen mededelingen gedaan die er op duiden dat op enig vlak een doorbraak is bereikt in de verhouding tussen Taiwan en China.

Het belangrijkste resultaat van de missie van Koo is dat Taiwan en China hebben afgesproken hun gesprekken over normalisering van de betrekkingen, en in het verlengde daarvan hereniging, te zullen voortzetten.

Na afloop van zijn gesprek met president Jiang, dat een half uur langer duurde dan gepland, zei de Taiwanese onderhandelaar Koo dat hij en Jiang “oude vrienden' zijn, maar dat er, gezien de beperkte tijd “geen volledige begrip over en weer kon worden bereikt in de ontmoetingen met Jiang en andere topleiders van het Chinese vasteland'. Volgens Koo zijn nog “een groot aantal ontmoetingen' nodig voordat tussen Taiwan en China “wederzijds begrip groeit, aangezien beide partij zo lang van elkaar zijn gescheiden'. Het persbureau Nieuw China omschreef de ontmoeting tussen Koo en president Jiang als “een beleefdheidsbezoek' dat plaatsvond in een sfeer “hartelijkheid en openheid'.

De Taiwanese onderhandelaar Koo heeft president Jiang een keer eerder ontmoet, in 1996 in de marge van een APEC-top in Manila. Maar het was de eerste keer dat een hoge Taiwanese onderhandelaar voor gesprekken naar het Chinese vasteland kwam. Het bezoek begon vorige week met semi-officiele gesprekken tussen Koo en zijn Chinese tegenspeler Wang Daohan. De contacten tussen beide landen werden in 1995 door China afgebroken na een bezoek van de Taiwanese president Lee Teng-hui aan de Verenigde Staten. Peking beschouwt Taiwan als een afvallige provincie en verzet zich tegen internationale erkenning van Taiwan als een soevereine staat. President Jiang ontving Koo Chen-fu gisteren dan ook niet in zijn hoedanigheid als Chinees staatshoofd maar als secretaris-generaal van de Chinese communistische partij.