Regerende Griekse socialisten lijden zware nederlaag

De gisteren gehouden tweede ronde van de lokale verkiezingen in Griekenland heeft de nederlaag van de regerende socialistische PASOK tot verpletterend verzwaard.

De partij verloor de helft van haar 41 (op een totaal van 57) provincieprefecturen, en ook twee superprefecturen, waaronder die van Athene plus Piraeus. De vier grootste steden komen onder burgemeesters gesteund door de rechtse oppositiepartij Nieuwe Democratie (ND), waaronder Piraeus en Patra, vanouds bolwerken van de PASOK.

Alleen in de voorsteden van Athene en Thessaloniki verging het de partij wat beter.

Hier functioneerde minder heftig een fenomeen waaraan de regering haar nederlaag mede toeschrijft: passieve of zelfs actieve samenwerking tussen de ND en de communisten, iets wat ook al werd geregistreerd in 1986, toen de drie grootste steden in handen van de ND vielen.

Premier Simitis sprak gisteravond van een “oppositioneel front' maar weet de uitslag ook aan fouten en vooral gebrek aan eenheid binnen de PASOK.

Al na de eerste zondag had hij verklaard dat de uitslag “boodschappen bevatte waarvan de regering nota zou nemen'. De politiek van versobering die moet leiden tot toetreding van Griekenland tot de Europese Monetaire Unie zou echter worden voortgezet. Pas over twee jaar zal het volk zich daarover bij de parlementsverkiezingen kunnen uitspreken, aldus Simitis.

Oppositieleider en ND-voorzitter Kostas Karamanlis noemde de uitslag een onmiskenbare veroordeling van de regeringspolitiek van de laatste twee jaren.

De Nieuwe Democratie is volgens hem nu zonneklaar de grootste partij, maar zal zich onthouden van triomfkreten. Zij zal ook niet aandringen op vervroegde verkiezingen - al was het alleen maar omdat de PASOK, nu ten prooi aan interne tegenstellingen, daardoor weer aaneen zou worden gesmeed.

Hoezeer ook Simitis betuigt zijn beleid te willen voortzetten, te verwachten valt dat hij op korte termijn zijn kabinet zal wijzigen.

Dat zou bijvoorbeeld ten koste kunnen gaan van ministers die verantwoordelijkheid in de schoenen wordt geschoven voor de criminaliteit en de bosbranden van afgelopen zomer.

Deze zaken hebben ongetwijfeld tot het slechte resultaat van PASOK bij deze lokale verkiezingen bijgedragen.

    • F.G. van Hasselt