KIOSK

THE ECONOMIST Het akkoord over Kosovo dat de Amerikaanse

onderhandelaar Holbrooke gesloten heeft met de Joegoslavische president Milosevic, is volgens The Economist geen reden voor optimisme. Het is namelijk allerminst zeker of er nu een eind komt aan het Servische geweld tegen de Albanezen in Kosovo, en aldus een humanitaire ramp kan worden voorkomen.

Tevens meent het weekblad dat de positie van Milosevic door de gebeurtenissen van vorige week behoorlijk is versterkt, en ook dat is niet iets om te juichen. Het Westen moet de vinger aan de trekker houden om de Joegoslavische president tot inkeer te brengen en te voorkomen dat de 2.000 OVSE-waarnemers straks worden gegijzeld.

Toch is er een belangrijk resultaat geboekt, nu de NAVO heeft besloten om zich in Joegoslavie niet meer te laten hinderen door het principe van nationale soevereiniteit waardoor een land binnen zijn eigen grenzen kon doen wat het wilde. Door Belgrado serieus te dreigen met militair geweld heeft het bondgenootschap een belangrijk precedent geschapen, meent het weekblad. Despotische heersers in de hele wereld kunnen in het vervolg niet meer ongestoord hun gang gaan.