KIOSK

DIE ZEIT De coalitiebesprekingen in Duitsland tussen de SPD en de Groenen zijn nog in volle gang, maar de grote vraag is vooralsnog hoe het is gesteld met de interne verhoudingen bij de sociaal-democraten.

Oftewel: hoe het staat met de machtsstrijd tussen beoogd kanselier Gerhard Schroder en beoogd minister van Financien Oskar Lafontaine. Ze zullen weinig aan elkaar toegeven. Die Zeit voorspelt dan ook dat Duitsland de komende jaren een unicum zal beleven: een regeringsduo aan de macht dat ten opzichte van elkaar een gecompliceerde machtsbalans vormt. Beiden zijn pragmatisch ingesteld, beiden willen politiek maken en beiden houden van het nemen van besluiten. Op dat laatste punt betoont Lafontaine zich nog net iets krachtiger dan Schroder.

De machtspoliticus Lafontaine zal zich ook op het ministerie van Financien niet onbetuigd laten. Zijn streven is op het gebied van economie en financien de politiek weer een grotere rol te laten spelen. Daarbij stelt hij zijn doel hoog: het gaat hem om niet minder dan een gecoordineerde invloed op de wereldkapitaalmarkt.