Kerk hekelt formateur Italie

Van kerkelijke zijde is in Italie felle kritiek gekomen op de linkse leider Massimo D'Alema, een ex-communist, die probeert een nieuw kabinet te vormen. De Osservatore Romano, de krant van het Vaticaan, omschreef D'Alema zaterdag als “een man van het apparaat van de voormalige Italiaanse Communistische Partij' (PCI). Het

dagblad herinnerde eraan dat D'Alema ook voordat de PCI in 1991 van naam veranderde, belangrijke partijfuncties heeft vervuld.

Ook de Italiaanse bisschoppen hebben in hun blad Avvenire fel uitgehaald naar D'Alema. Deze kiest volgens het blad een sluipweg naar de macht, omdat de kiezers zich niet over zijn kandidatuur kunnen uitspreken. De artikelen worden vooral beschouwd als een poging om president Oscar Luigi Scalfaro, een bijzonder gelovig katholiek, onder druk te zetten.

Scalfaro heeft volgens de communist Armando Cossutta gezegd dat hij hoe dan ook een verkiezingsoverwinning van de rechtse oppositie, die wordt geleid door mediamagnaat Silvio Berlusconi, wil voorkomen. Later zei Cossutta dat hij verkeerd was begrepen.

D'Alema zou vanavond Scalfaro inlichten over zijn kans op slagen. Zijn vooruitzichten zijn gunstig. Hij is afgelopen weekeinde aangemoedigd door de centrum-linkse Olijfcoalitie en door oud-president Francesco Cossiga die met zijn kleine centrumpartij overweegt toe te treden tot een kabinet D'Alema. Als D'Alema slaagt, zou Italie voor het eerst een ex-communist als premier krijgen.