`G7 moet markten stabiliseren'

De zeven rijke geindustrialiseerde landen binnen de zogeheten G7, alsmede de internationale financiele instellingen moeten op korte termijn steun verlenen om de crisis op de financiele wereldmarkten te stabiliseren. Hiertoe werd gisteren opgeroepen bij de afsluiting van de achtste Iberamerikaanse top die dit weekeinde in het Portugese Porto werd gehouden.

In de verklaring van de top, waaraan 21 staatshoofden uit Zuid-Amerika, Portugal en Spanje deelnamen, werd met name gewezen op de grote problemen die in Latijns Amerika bestaan als gevolg van de onrust op de markten. Internationale instituten als de Wereldbank en het IMF werden opgeroepen om hun “vermogen tot diagnose, het ondernemen van actie en voorzorg' in te zetten om een verdere economische crisis te voorkomen. Daarbij werd gewezen op het gevaar dat de huidige situatie “de ingrijpende structurele hervormingen' die de afgelopen jaren in Zuid-Amerika zijn doorgevoerd op losse schroeven zet.

De verklaring van Porto roept voorts op om tegenover de instabiliteit van de markten een “gezond economisch en financieel beleid' te stellen. Daarbij wordt naast het voortgaan met de bestaande hervormingen van de markt, vooral gedacht aan een verhoging van de besparingen en een versterking van het toezicht op de banken.

Spanje nam als eerste een initiatief ter ondersteuning van de Zuid-Amerikaanse landen met de donatie van 5,6 miljard dollar aan een speciaal noodfonds voor de Latijns-Amerikaanse landen die zich in problemen bevinden.

Om de huidige crisis in de wereldeconomie te bestrijden stelt topman Michel Camdessus van het Internationaal Monetair Fonds (IMF) voor dat Duitsland en Frankrijk de rente zouden moeten verlagen als bijdrage. “De voordelen daarvan zijn groter dan de nadelen', aldus Camdessus zondagavond tegenover de Franse radiozender Europe 1.

Duitsland en Frankrijk hebben nu samen met onder meer Nederland de laagste rente in Europa. Andere landen die per 1 januari meedoen aan de euro zijn bezig hun tarieven omlaag te drukken naar dat niveau. De Duitse Bundesbank heeft aangegeven geen aanleiding te zien de rente te verlagen en wordt daarin gesteund door president Duisenberg van de Europese Centrale Bank.

Volgens Camdessus moeten Duitsland en Frankrijk “zich serieus de vraag stellen van een renteverlaging, niet alleen in hun eigen belang maar ook met het oog op het Europese perspectief'. Volgens de IMF-topman zou zo'n verlaging nog voor de invoering van de euro kunnen plaatsvinden.

    • Steven Adolf