Franse minister belooft lyceisten plan, weinig geld

Claude Allegre, de Franse minister van Onderwijs, belooft de actie voerende Franse lyceisten een plan met verbeteringen van het middelbaar onderwijs. Hij zal de ergste knelpunten wegnemen zonder veel geld beschikbaar te stellen. Morgen volgen nieuwe demonstraties in heel Frankrijk. Ook de leraren doen nu mee.

“Ik heb geen zak van Sinterklaas op mijn rug en ik ben solidair met het hele regeringsbeleid', zei de minister gisteren tijdens een televisie-confrontatie met lyceisten. Desondanks zou de financiele kant van het pakket maatregelen dat hij woensdag bekend zou maken niet alleen symbolisch zijn. Woensdag behandelt de Assemblee Nationale de begroting van onderwijs. De lyceisten, die sinds drie weken de straat op gaan om betere onderwijsvoorzieningen te eisen, waren gisteren allerminst overtuigd en zeiden hun acties voort te zetten.

Op een chaotisch verlopen bijeenkomst hebben 310 lyceisten uit 45 steden zaterdag getracht lijn te brengen in de protestbeweging. Die ontstond in het zuiden van Frankrijk en is intussen verspreid door het hele land. Hoewel de klachten over klassikaal massa-onderwijs in slecht onderhouden gebouwen vrij unaniem zijn, zit er geen landelijke organisatie achter het protest. Dat maakt het moeilijk een strategie te bepalen en de delegatie samen te stellen die legitiem kan onderhandelen met de minister. Woensdag is een nieuwe ontmoeting op het ministerie voorzien.

Een steeds belangrijker element in de discussies over de toestand in de middelbare scholen is `het recht voor vol aangezien te worden' binnen het uiterst gecentraliseerde onderwijssysteem. Minister Allegre sloot zich daar gisteren bij aan door te zeggen: “Er zijn drie miljoen lyceisten. En dat hele systeem hangt af van de minister. Dat is een feodale structuur. We moeten binnen de scholen een Raad voor het lyceistenleven instellen. De leerlingen moeten het recht hebben zich te organiseren, affiches op te hangen, te praten met de schoolleiding over de roosters, mee te praten over de orientatie van de school.

Binnen dat geheel gaat het niet meer aan dat leerlingen worden behandeld zoals ik in 1950 meemaakte.'

De minister heeft toegezegd de ergste knelpunten te willen opheffen. Hij zal bij lange na niet zo ver gaan als de lyceistenbond van Communistische Jeugd, die 100.000 nieuwe banen in het onderwijs eist. “We moeten er voor zorgen dat we niet, door alleen maar over geld te praten, de kans laten voorbij gaan de kwalitatieve verbeteringen aan te brengen die hoog nodig zijn.'

Premier Jospin heeft laten weten volkomen achter zijn minister, en de onderminister voor scholen, Segolene Royal te staan. Hij staat in nauw contact met hen, vertelde hij zaterdag aan een socialistische partijvergadering. Jospin acht zich goed in staat met hen de huidige crisis tot een goed eind te brengen, want “de verwachtingen van de lyceisten komen overeen met de hervormingen die ik in '88 als minister van Onderwijs ben begonnen. Dat proces moet worden afgemaakt.'

Een overgrote meerderheid van de Fransen (88 procent) staat intussen achter de protestbeweging. Uit verschillende enquetes blijkt dat men de lyceisten steunt mits hun acties niet te lang duren. De lyceisten hebben met gemengde gevoelens de berichten ontvangen dat de (zeer hecht georganiseerde) vakbonden van docenten morgen ook tot nationale actiedag hebben uitgeroepen. Men verwijt elkaar over en weer de beweging te willen overnemen.

    • Marc Chavannes