Duits akkoord over coalitie van rood en groen

Voor de eerste keer in de naoorlogse geschiedenis krijgt de Bondsrepubliek Duitsland een rood-groene regering van SPD en Groenen. Gisteravond sloten beide partijen hun coalitiebesprekingen af.

Afgesproken werd al per 1 januari 1999 een aantal hervormingen van de regering-Kohl ongedaan te maken, zoals in de gezondheidszorg en op het gebied van de pensioenen. Morgen ondertekenen SPD en Groenen in Bonn officieel het regeerakkoord.

Vanmiddag werd bekend dat Jost Stollmann, vertrouweling van komend bondskanselier Gerhard Schroder afziet van het ministerschap van Economisch Zaken. Het ministerie wordt dermate uitgehold door de overheersende positie die de nieuwe minister van financien, Oscar lafontaine, in het kabinet Schroder zal innemen, dat er voor Stollmann weinig eer meer te behalen viel.

Zaterdag hadden SPD en Groenen al besloten dat de benzineprijs volgend jaar in Duitsland met niet meer dan 6 pfennig per liter stijgt en dat op de Duitse Autobahn geen algemene maximum snelheid wordt ingevoerd. Schroder zwichtte niet voor de druk van de Groenen om de benzineprijs fors te verhogen. De Groenen pleitten voor prijsverhogingen varierend van 20 tot 40 pfennig per liter.

In het verkiezingsprogramma van de Groenen staat dat de benzineprijs de komende tien jaar trapsgewijs tot vijf mark per liter dient te worden verhoogd. Schroder voelde hier van meet af aan niets voor. De toekomstige kanselier, die als premier van Nedersaksen in de raad van toezicht bij Volkswagen zit, heeft gezegd niets te zien in maatregelen die de autoindustrie kunnen hinderen. Ook de maximumsnelheid van honderd kilometer, die de Groenen op de snelwegen wilden invoeren, is door de SPD afgewezen. Wel kunnen regeringen in de deelstaten zelf beslissen of de maximumsnelheid van 50 kilometer in steden en dorpen wordt verlaagd naar 30 kilometer per uur, eveneens een wens van de Groenen. Overigens blijft Duitsland met 1,58 mark voor een liter loodvrije benzine een van de landen met de laagste benzineprijzen in West-Europa.

SPD en Groenen hebben gisteren meegedeeld dat de coalitie uiterlijk in het jaar 2000 zelf nieuwe plannen wil voorstellen voor pensioenhervormingen en de gezondheidszorg. Een door de regering-Kohl doorgevoerde verlaging van de pensioenuitkeringen van 70 naar 64 procent wordt ongedaan gemaakt. Ook worden de eigen bijdrages geschrapt voor de aanschaf van medicijnen. Hetzelfde geldt voor de maatregel, die per 1 juli 1999 zou ingaan, om een eigen bijdrage in te voeren voor vervoerskosten naar arts of specialist een verblijf in het ziekenhuis en voor kuren.Ook de eigen tandartsbijdrage, die was ingevoerd voor jongeren geboren na 1979, komt te vervallen.

Groenen en SPD hebben afgesproken dat ze zelf uiterlijk in het jaar 2000 voorstellen presenteren voor verbetering van het pensioenstelsel. Vooral bij de Groenen bestaan al vergevorderde plannen voor de overgang naar een stelsel met meer eigen risico. Het huidige omslagstelsel legt een te groot beslag op de middelen van de staat.

Vandaag beraden SPD en Groenen zich uitsluitend nog over de verdeling van ministersposten. De samenstelling van het kabinet staat zo goed als vast. De SPD neemt elf ministersposten voor zijn rekening. De Groenen krijgen er drie: fractieleider Joschka Fischer wordt minister van Buitenlandse Zaken, partijvoorzitter Jurgen Trittin minister van Milieu en parlementarier Andrea Fischer krijgt Gezondheidszorg. De belangrijkste post van minister van Financien gaat naar SPD-fractievoorzitter Oskar Lafontaine. Vakbondsman Walter Riester wordt minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. De partijloze computermiljonair Jost Stollmann heeft vandaag bedankt voor de post van minister van Economische Zaken.