De Grave: breed debat over defensie

Minister De Grave (Defensie) wil een breed maatschappelijk debat organiseren over de wenselijke taken van de Nederlandse krijgsmacht. Hij hoopt dat universiteiten, de vakbeweging, kerken en het bedrijfsleven zich daarin willen mengen.

De Grave vindt defensie “een soort verzekeringspolis', waarvoor via de belastingen een premie wordt betaald als verzekering tegen bepaalde risico's. Hij acht zo'n maatschappelijk debat nodig, omdat het sinds de val van de Berlijnse Muur, najaar 1989, “voor veel Nederlanders minder duidelijk is waar defensie nu precies voor is'.

De Grave, die dit gisteren in het Radio 1 Journaal zei, hoopt dat een dergelijk debat het mogelijk zal maken om van “de heel brede maar toch wat passieve steun van de Nederlandse bevolking voor defensie een veel actievere steun te maken'. Dat debat zou hij volgend jaar willen houden, nadat hij in januari de hoofdlijnen voor de in het regeerakkoord afgesproken Defensienota-2000 heeft gepubliceerd. In die definitieve nota, waarin moet staan hoe en waar de tot 2002 geplande bezuinigingen van vier maal 375 miljoen worden gevonden, zou hij de conclusies van het maatschappelijk debat willen verwerken.

De Grave vindt dat de wereld de afgelopen acht jaar “bepaald niet veiliger is geworden' en hij wil af van de bijna jaarlijkse discussies over het budget van Defensie. Hij hoopt daarom dat het maatschappelijk debat uitsluitsel geeft over de vraag “hoe de Nederlandse bijdrage moet zijn aan het defensiebeleid van de volgende eeuw'.

Dat debat zou wat hem betreft als boodschap aan de defensieorganisatie moeten opleveren: “Vrienden, deze taken willen wij als samenleving van Defensie dat jullie die leveren'. De minister zou wensen “dat er vervolgens dan ook enige rust en stabiliteit kan komen en Defensie niet voortdurend weer jaar in, jaar uit wordt geconfronteerd met nieuwe eisen of nieuwe noodzaak tot ingrepen'.