Universiteiten

Het moge de universiteiten aan veel ontbreken, aan raadgevers hebben ze geen gebrek. In NRC Handelsblad van 9 oktober geeft ingenieur D.J. Kwik advies.

Hij beveelt niet alleen de `tucht', maar zelfs de `gesel van de markt' aan; zonder te zeggen wat hij daarmee bedoelt. Hij pleit voor bibliotheken die `marktconform functioneren'; wat zou dat zijn? Hij adviseert de Nederlandse universiteiten zich te spiegelen aan Chicago Stanford en Harvard, waar de Nobelprijzen als rijpe appelen van de universitaire boom lijken te vallen; toch is het aantal Nobel-laureaten per hoofd van de bevolking voor natuur- en scheikunde in Nederland hoger dan in de VS, waar overigens het merendeel van de universiteiten (Harvard etc. zijn prachtige uitzonderingen) niet kan tippen aan het niveau van Leiden, Amsterdam of Eindhoven.

    • F.W. Steutel