Seyss-Inquart

In de nacht van 15 op 16 oktober 1946 werd Arthur Seyss-Inquart in Neurenberg opgehangen. Hij had een cruciale rol gespeeld bij de vestiging van terreurregimes in achtereenvolgens Oostenrijk, Polen en Nederland en was medeverantwoordelijk voor de jodenvervolging en massale deportaties. Het Internationale Gerechtshof te Neurenberg bevond hem schuldig aan misdaden tegen de vrede, oorlogsmisdaden en misdaden tegen de mensheid. De Nederlander Cas Oorthuys fotografeerde Seyss-Inquart kort voor zijn veroordeling

    • Koos van Zomeren