Schiphol

Schiphol en de toekomst van de Nederlandse burgerluchtvaart vormen onderwerpen die sterk in de belangstelling staan, ook in NRC Handelsblad. Afgelopen zaterdag (10 oktober) stond er een artikel over Zwanenburg in.

Een inwoonster beweerde dat men een bleeklucht kan ruiken, als de vliegtuigen voor de landing hun toiletten legen. Met alle respect: dit is onzin.

Er bestaan geen vliegtuigen in de wereld die technisch in staat zijn hun toiletten tijdens de vlucht te lozen.

    • Drs. D. Istha
    • Executive Vice President Klm