RENDEMENT

In de bijlage W & O van 10 oktober maakt Rob van den Berg melding van een nieuw type zonnecel met een rendement van 30%, beschreven en becommentarieerd in `Nature' van 8 oktober. Het zou fantastisch zijn als de desbetreffende zonnecel inderdaad zo'n hoog rendement had, maar helaas is hier sprake van een (veelgemaakte) vergissing. Omdat het commentaar in Nature van onze hand is, willen wij het misverstand graag uit de wereld helpen.

De zonnecel uit Nature heeft een `foton-naar-elektron' rendement van ruwweg 30%, maar dat is iets heel anders dan een energieconversie-rendement van 30%, zoals gesuggereerd in het stukje. De laatste grootheid is van direct praktisch belang, de eerste niet.

De cel uit Nature heeft een energieconversie-rendement van minder dan 1%. Ter vergelijking: de beste organische cel heeft een rendement van 11% en het wereldrecord voor een enkelvoudige zonnecel ligt op ongeveer 25%. Een en ander doet overigens niets af aan het wetenschappelijke en technologische belang van het nieuwe type cel.

    • Wim C. Sinkee
    • Ecn-Duurzame Energie Petten