Nieuwe kleren van de kinderbijslag

Een op de tien kinderen woont in een arm gezin, bleek gisteren uit cijfers van het CBS. In het Groningse dorp Beerta is het gemiddelde jaarinkomen 25.500 gulden. `De morele achterstand is het grootst.'

“Materieel missen ze zo te zien weinig', zegt Henny Olthof, directeur van de basisschool. “Het lijkt wel of er hier extra aandacht wordt besteed aan kleding. De prioriteit ligt kennelijk daar en niet bij cafebezoek of buitenlandse vakanties.' Olthof ziet eerder een morele achterstand bij de leerlingen - “al moet je het positief zien'. Ze ergert zich aan kinderen die snoeppapiertjes weggooien en bij het uitgaan van de school gaan plassen in de bosjes. “Ouders zeggen daar niets van.' Leerlingen gaan bij onenigheid snel over tot schoppen, slaan of schelden. “Veel ouders prenten hun kind in: `Als iemand je kwaad doet, sla je gewoon terug', maar dat mag hier niet. Wij proberen erover te praten. Zij geloven niet dat dat helpt.'

De ouders werken als arbeider in de houtverwerking of in de strokartonfabriek

    • Jutta Chorus