Nestrix

De befaamde organiste Marie-Claire Alain wordt in een recensie in NRC Handelsblad van 12 oktober gekwalificeerd als de `nestrix van de Franse orgelcultuur'. Het al eerder gelanceerde mentrix heeft gezelschap gekregen van nestrix, kennelijk naar analogie van een vrouwelijke afleiding als rectrix.

Nestor en mentor gaan evenwel terug op eigennamen, bovendien uit de wereld van de Griekse helden. De inlijving van afleidingen van dit type bij een groep van Latijnse termen, die veelal van werkwoorden afgeleid zijn, is een opvallend verschijnsel. Het zal duidelijk zijn tegen welke achtergrond we deze grillige taalontwikkeling moeten zien.

    • G. Bartelink