NAVO geeft Belgrado nog tien dagen; `Solana maakte indruk'

De NAVO heeft haar ultimatum voor luchtaanvallen op Joegoslavie verlengd tot 27 oktober. Het oorspronkelijke ultimatum liep vanochtend af. Tot dat moment kreeg Belgrado de tijd om te voldoen aan de eisen van de VN in de Kosovo-crisis.

Hoewel Milosevic deze week beloofde te voldoen aan die eisen, ziet de NAVO hiervan nog nauwelijks resultaat. “Er zijn duidelijke bewijzen dat veel troepen en speciale politie-eenheden, die normaal buiten Kosovo gestationeerd zijn, zich nog steeds in Kosovo bevinden', aldus gisteravond de woordvoerder van de NAVO. Het zou gaan om iets minder dan de 25.000 soldaten die er vorige week nog waren en twee keer meer speciale politie dan gebruikelijk. Sinds gisteren zouden zich drie eenheden terugtrekken. Maar volgens een diplomaat worden nog altijd nieuwe soldaten Kosovo binnengebracht, van wie sommigen niet in uniform. Ook zijn er nog altijd wegblokkades.

Volgens NAVO-functionarissen heeft een bezoek donderdag van secretaris-generaal Javier Solana en twee NAVO-generaals indruk gemaakt op Milosevic. Solana maande de Joegoslavische president dat hij niet voldeed aan zijn beloften. Aanvankelijk zou deze hebben ontkend, maar toen Solana met gedetailleerde lijsten in de hand kon zeggen welke troepen nog waar zaten, zou hij daarvan onder de indruk zijn geweest. “Hij weet nu dat wij het weten', aldus een functionaris. Gisteren maakte ook de Amerikaanse gezant voor Kosovo, Christopher Hill, Milosevic duidelijk dat hij nog niet voldoet aan de eisen.

De NAVO zal volgens diplomaten twee tot drie keer per week de situatie in Kosovo bekijken. Het bondgenootschap kan ook nog voor 27 oktober besluiten tot luchtaanvallen over te gaan of de luchtaanvallen helemaal af te blazen, mocht het daartoe aanleiding zien.

Momenteel wordt gewerkt aan een nieuwe resolutie van de VN-Veiligheidsraad. Volgens diplomaten moet deze de NAVO de mogelijkheid geven in te grijpen, mocht het mis gaan in Kosovo.

In de resolutie zou moeten worden opgenomen dat Milosevic moet voldoen aan alle eisen van de VN. Zo niet, dan zouden “alle mogelijke middelen' kunnen worden ingezet. Rusland zou zich dit weekend over de beoogde resolutie buigen.

Morgen vertrekt eerste technische missie voor het 2.000 man sterke verificatieteam van de OVSE (Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa) naar Kosovo. Volgende week zullen de eerste `verificateurs' vertrekken.

    • Birgit Donker