Milieubeweging verzet zich tegen aanleg waterplas

Milieuactivisten in Eindhoven zijn tegen de aanleg van een meertje in een nieuwe woonwijk bij het vliegveld Welschap. Zij vrezen voor verdroging van het gebied, aantasting van het grondwater en een slachting onder de vogels.

Een woonwijk die toonaangevend voor Nederland moet worden. Aan de rand van de stad, pal tegen vliegveld Welschap, bouwt Eindhoven de nieuwe wijk Meerhoven. Een prestigieus project met 6.900 woningen van de architect Teun Koolhaas temidden van veel groen en goed bereikbaar met het openbaar vervoer. Dit voorjaar moeten de eerste huizen gereed zijn. De fundering van de wijk ligt er al, maar een bezwaarprocedure van de Brabantse Milieu Federatie bij de Raad van State dreigt de mooie plannen te verstoren.

Splijtzwam is het voornemen van de gemeente Eindhoven de nieuwe wijk te verrijken met een 40 hectare grote waterplas. De milieubeweging vreest voor verdroging van het gebied en aantasting van de kwaliteit van het grondwater. Daarnaast maken de natuurbeschermers zich zorgen over de vogels die op de plas zullen afkomen. Wegens het nabijgelegen vliegveld moeten de vogels zoveel mogelijk worden verjaagd.

De gemeente Eindhoven is woedend op de Brabantse Milieu Federatie (BMF) die vorige maand bij de Raad van State bezwaar aantekende tegen het nieuwe bestemmingsplan. Hoewel de BMF alleen protesteert tegen de aanleg van de plas, vreest de gemeente dat de totale bouwplannen vertraging oplopen. Eindhoven heeft daarom de Raad van State verzocht de zaak zo snel mogelijk te behandelen. Waarschijnlijk zal de raad zich komende vrijdag uitspreken over het schorsingsverzoek van de milieubeweging.

Volgens verantwoordelijk wethouder F. Backhuijs (VVD, stadsontwikkeling) vormt de waterplas het hart van de nieuwe wijk. “Bij de ontwikkeling van Meerhoven stond de kwaliteit van wonen voorop. De plas is de plandrager die de nieuwe bewoners moet lokken', zegt de wethouder. Op de meeste woningen is inmiddels ingetekend en de gemeente wil daarom zo snel mogelijk beginnen met bouwen van de woningen op de vinex-lokatie.

De bezwaren van de milieubeweging zijn nauw verbonden met de omgeving van de nieuwe wijk. De keuze voor de lokatie vinden zij ongelukkig. Meerhoven ligt pal tegen de militaire luchtmachtbasis Welschap. Ook Eindhoven Airport maakt van deze baan gebruik. Alleen het afgelopen jaar al steeg het aantal starts en landingen van burgervliegtuigen met tien procent. Naar verwachting zal dat aantal verder toenemen als vliegtuigen met bestemming Schiphol moeten uitwijken wegens strengere geluidsnormen. Volgens wethouder Backhuijs blijft het lawaai van de vliegtuigen echter ruim binnen de daarvoor vastgestelde normen. Bovendien is dit gebied volgens de wethouder de enige plek waar Eindhoven nog kan groeien.

De nabijheid van het vliegveld is wel van betekenis voor de inrichting van het omliggende gebied en de nieuwe wijk. Een grote waterplas, zoals in Meerhoven, heeft grote aantrekkingskracht op allerlei vogelsoorten. Voor het vliegverkeer betekenen zwermen vogels echter een gevaar. Dat bleek eens te meer bij het ongeluk met het Hercules-toestel in juli 1996 op Welschap, waarbij 30 doden vielen. Daarom was het ministerie van Defensie aanvankelijk allerminst gelukkig met de plannen voor een meertje zo vlakbij het vliegveld.

Backhuijs: “Wij wisten natuurlijk dat de aantrekkingskracht van de plas voor vogels een probleem zou kunnen zijn. De afgelopen drie jaar hebben we daarom de vliegbewegingen van vogels in het gebied laten onderzoeken. Daarbij bleek dat alleen tijdens de vogeltrek, gedurende drie maanden per jaar zich problemen kunnen voordoen.' Deze week ging de Eindhovense gemeenteraad in grote meerderheid akkoord met een overeenkomst tussen de gemeente en het ministerie van Defensie om de vogeloverlast rond de plas te bestrijden.

Afgesproken werd onder andere dat bij grote overlast in het uiterste geval op de dieren zal worden geschoten.

De omgekeerde wereld, vindt O. Raymaker van de Brabantse Milieu Federatie. “Eerst worden de vogels bewust gelokt door een grote waterplas aan te leggen. En daarna worden ze met valkeniers en jagers verjaagd. Het druist ook volkomen in tegen het huidige overheidsbeleid. In de nieuwe Flora en Fauna-wet komt zelfs te staan dat eerst alles aan preventie moet worden gedaan, voordat er ook maar aan schieten gedacht mag worden', zegt Raymaker.

Maar wat doet de milieubeweging als de Raad van State komende week het bezwaar terzijde schuift? Raymaker heeft meer ijzers in het vuur. Voordat de gemeente Eindhoven kan beginnen met graven, moet de provincie een zogeheten ontgrondingsvergunning verlenen. Daarbij zal volgens Raymaker nog eens goed gekeken moeten worden naar de gevolgen van de waterplas voor de waterhuishouding in het gebied. Raymaker: “In de huidige plannen staat dat de plas indien nodig wordt aangevuld met water uit het Beatrixkanaal. Dat betekent niet alleen dat het water ongeschikt is om in te zwemmen. Op die manier komt er dus ook vervuild water via de plas in het grondwater.'

    • Job van de Sande