MACROBIOTISCH 2

Helaas komt fundamentalisme veel voor, ook in de wereld van de geneeskunde. De column van Piet Borst van 3 oktober met de niet mis te verstane kop (`Macrobiotisch omgebracht') getuigt ervan. Alternatief (additief lijkt mij beter) wordt verketterd door regulier, hier en daar op goede gronden, waar het de genoemde patient betreft.

Toch lees ik ook een obsederende bevoogding uit het stuk en een enge verheerlijking van de eigen wetenschap, die doet vermoeden dat die eigenlijk met een grote letter G geschreven zou moeten worden. Getuige de laatste zin van het artikel: ``Je kunt kanker wel genezen met chirurgie, radiotherapie en chemotherapie, niet met aangepaste voeding'.

Er zijn vele voorbeelden, niet slechts incidentele, en zelfs bij hooggeleerde collega's van P. Borst, van genezing van kanker door therapie zonder, zoals ik dat samenvat, chemisch of fysisch geweld. Bij mij werd een agressieve en onbehandelbare (wel slechts palliatief) kanker geconstateerd, mijn lot was bezegeld. Mijn reactie was: ``Ik zal het zelf wel doen.' En zo is het succesvol gebeurd. Spontane genezing? Dat begrip is wel zo onwetenschappelijk, dat daarmee de grondslag van Borsts zekerheid wordt ondermijnd. In de medische wetenschap wordt steeds de relatie tussen oorzaak en gevolg verondersteld. Daar past spontaan niet in.

In mijn ziektegeval is ongetwijfeld voeding, een combinatie van Moerman- en Houtsmullerdieet, oorzaak van herstel. Helaas worden velen misleid door het artikel van P. Borst, die toch gezien wordt als een grote autoriteit. Laat hem slechts schrijven over zaken waar hij wel verstand van en voeling mee heeft. Dat zou getuigen van gepaste bescheidenheid en ware grootheid.

    • Dr. Thomas W. Reijenga Molenhoek