Liefde en macht

Wat is dit voor veronderstelling, dat de verliefde Monica voor Bill gevallen zou zijn, omdat hij macht vertegenwoordigt (Z 10 oktober)? Voor iemand die stagiaire is, zijn er nog vele `Stufen' boven haar, waaruit een keus te maken valt.

Zou het niet eerder zo zijn dat hij haar zijns ondanks geimponeerd heeft, doordat zij het kleine mannetje in hem zag, het kind dat in ieder van ons achterblijft en gekoesterd wil worden. Niet het deel van zijn leven waarin hij zijn macht etaleert, maar het deel dat hij verborgen wil houden heeft haar aangetrokken. Dat zou tenminste echte liefde zijn. Het kind achter de man, achter de vrouw, waar geen plaats voor is in de maatschappij die door de media aan ons wordt gespresenteerd, is de motor voor sensuele benadering.

Door de wijze van vraagstelling kregen de ondervraagde psychiaters niet de kans hierop in te spelen. Of geloven zij echt, dat het de machtsfiguur Clinton is, waar Monica voor is gevallen? Dan zou ik me niet graag door hen laten adviseren.

    • Anna Pêcheur