Kok betreurt geruzie van PvdA, VVD; `Asieldebat nodeloos fel'

Premier Kok betreurt de ruzie tussen de coalitiepartijen PvdA en VVD over het asielbeleid. Hij vindt dat ten onrechte het beeld ontstaat dat de maatregelen van het kabinet niet worden gesteund.

Kok nam afstand van de “hoge toon', waarop VVD en PvdA eerder deze week met elkaar debatteerden. Hij noemde die “niet aan de maat'.

Binnenkort zal Kok met de fractievoorzitters van de drie regeringspartijen overleg voeren over het asielbeleid. Fractieleider De Graaf van D66 had daarom gisteren per brief verzocht. Het overleg zal pas over anderhalve week worden gevoerd; volgende week is de Tweede Kamer met najaarsreces.

Bij een debat over de tijdelijke opvang van asielzoekers in lekkende legertenten maakten de fractiespecialisten van VVD en PvdA elkaar deze week over en weer harde verwijten. Kok constateerde dat het debat niet meer ging over de maatregelen van staatssecretaris Cohen (PvdA), maar over allerlei zaken daaromheen. Hij merkte op dat beide partijen de getroffen maatregelen steunden.

Kok bestreed suggesties dat hij onvoldoende leiding zou geven aan de besluitvorming over het asielbeleid. Op de vraag of het kabinet met de aanpassing van de prognoses van het aantal asielzoekers en met de recente bijstellingen van de noodopvang geen zigzag-beleid voert, zei hij: “Beter met een zigzag-beleid de goede kant op dan rechtuit de verkeerde.'

De premier beklemtoonde dat de forse toename van asielzoekers onvoorzien is en het kabinet niet kan worden aangerekend. Hij herinnerde eraan dat ook in het laatste kabinet van zijn voorganger Lubbers het aantal asielzoekers onverwachts opliep. “We probeerden toen beleid te voeren, dat doen we nu ook.'

Kok noemde de opvang van asielzoekers een probleem “voor de hele samenleving' en niet alleen voor de politiek. Volgens de premier is het “heel lastig' in het land voldoende opvang-capaciteit “bijeen te sprokkelen'. “Als we willen kunnen we er met z'n allen veel aan doen.'