Hoofdofficier haalt uit naar politie A'dam

Hoofdofficier van justitie Vrakking heeft onlangs per brief zijn bezorgdheid geuit aan burgemeester Patijn over “onderlinge verhoudingen' in de Amsterdamse driehoek (burgemeester, korpschef en hoofdofficier).

Burgemeester Patijn heeft de afgelopen dagen steeds ontkend dat er onenigheid was. Vrakking schrijft in zijn brief van 12 oktober dat hij het gevoel krijgt dat “het parket thans wordt gezien als een nevengeschikte unit vervolging'. Directe aanleiding voor de brief was het feit dat de politie afgelopen weekeinde twee arrestanten heeft vastgehouden tegen het bevel van justitie in. In zijn brief constateert Vrakking “dat er ook nog andere incidenten zijn geweest. Allemaal zaken waarover ik niet, althans ruim na de start ben ingelicht.' Vrakking dringt er in zijn brief op aan om “over een en ander eens grondig van gedachten te wisselen om te voorkomen dat aan het beeld van de sterke eensgezinde Amsterdamse driehoek afbreuk wordt gedaan'.

Er bestaan al langer conflicten tussen met name politie en justitie in Amsterdam. Deze week toonde justitie zich “hoogst verbaasd' over de manier waarop de politie het instructieboekje `Streetwise' in de publiciteit had gebracht. In het boekje voor agenten staan boetes opgesomd voor kleine overtredingen die de openbare ruimte aangaan. Plaatsvervangend korpschef J. van Riessen zou ten onrechte de suggestie hebben gewekt dat het om een grootschalig offensief ging.

De afgelopen dagen heeft de driehoek spoedberaad gehouden om de verhoudigen te normaliseren. Vandaag hebben Vrakking en Kuiper met elkaar gesproken. “Er waren perikelen, er is gesproken en nu zijn er afspraken gemaakt', dat is het enige dat persofficier van justitie J. Steenbrink over het overleg kwijt wil. Burgemeester Patijn schrijft vandaag in een antwoord aan Vrakking: “Ik concludeer dat een en ander voortkwam uit onvoldoende communicatie.' Patijn beeindigt zijn brief met de constatering dat “de publiciteit over vermeende slechte verhoudingen in de driehoek, in het geheel geen recht doet aan de werkelijkheid'.

Vooral deze laatste opmerking is in de Amsterdamse gemeenteraad slecht gevallen. Volgens gemeenteraadsleden wijst de brief van Vrakking wel degelijk op verstoorde verhoudingen. “Ik voel me bij de neus genomen', zegt D66-raadslid Hemmes. Hij is “boos en teleurgesteld' dat de burgemeester de verhalen in de media typeerde als `man bijt hond'. Ook VVD'er Houterman voelt zich “politiek aan het lijntje gehouden'. “Patijn heeft te veel de rimpels willen gladstrijken zonder de kussens op te schudden.'