Herrie om Schiphol 2

Het artikel van Dirk van Delft `Herrie om Schiphol' in het Wetenschappelijk Bijvoegsel van 19 september eindigt met: ``Je kunt meten en rekenen tot je een ons weegt, de hinder wordt er niet minder om'. Wellicht wordt het tijd eens niet te meten en te rekenen, maar in een andere richting te kijken, namelijk met de vraag `waarom moet iedereen zich zonodig in de buurt van Schiphol vestigen?' Als het leefklimaat daar zo slecht is, waarom worden er in de omgeving van Schiphol nog steeds grote contingenten woningen gebouwd?

Uit artikelen in deze krant blijkt dat er zich bedrijven en kantoren in die omgeving vestigen die net zo goed in Heerenveen of Hoogeveen hun zaken kunnen uitvoeren. Waarom gaat men in Hoofd- en Badhoevedorp wonen als er ruimte genoeg is in Lelystad of Almere? Met de groei van Schiphol zijn Hoofddorp en andere plaatsen in de omgeving enorm gegroeid. Maar ieder die daar ging wonen of er zijn bedrijf vestigde, wist dat vliegtuigen lawaai maken. Geluidshinder is een functie van meer variabelen, onder meer van de klagers.

    • J. Sloff Gasselte