Gemeenteraadslid in Haelen weg uit angst

Een inwoner van de Limburgse gemeente Hae len heeft zich teruggetrokken als kandidaat-raadslid van de partij Gemeentebelangen nadat zij door onbekenden was bedreigd. Volgens fractievoorzitter F. Criens van Gemeentebelangen hebben de dreigementen te maken met de geplande komst van een afvalverwerkingsbedrijf naar Haelen.

Volgens Criens heeft de vrouw, de 24-jarige V. Mouw-Mols, “heel concrete voorbeelden gekregen van dingen die met haar man en eventuele kinderen zouden kunnen gebeuren' als zij voor de komst van het afvalbedrijf zou stemmen. “De mensen denken kennelijk dat ik een beslissende stem heb', zegt Mouw-Mols zelf. Volgens haar is dat niet het geval. De coalitiepartijen in Haelen, waaronder Gemeentebelangen, hebben samen zeven zetels in de raad en de oppositiepartijen zes, waardoor elke stem van Gemeentebelangen doorslaggevend zou kunnen zijn.

Burgemeester J. Heijmans laat de dreigementen tegen Mouw-Mols onderzoeken door het openbaar ministerie in Roermond. Over de eventuele relatie tussen de bedreiging en de komst van het afvalverwerkingsbedrijf AVL wil hij geen uitspraak doen.

AVL gaat zich vestigen op het terrein van de Maascentrale in Buggenum, een van de kerkdorpen waaruit Haelen bestaat. Het terrein is eigendom van elektriciteitsbedrijf EPZ. Volgens Criens is de hele gemeenteraad tegen de komst van AVL. “In een toeristisch aantrekkelijke, groene gemeente past die hele afvaltoestand niet. Het is milieubelastend en het vrachtverkeer neemt erdoor toe.'

Maar volgens het provinciebestuur past de komst van AVL in het `streekplan'. “De gemeente wil het bestemmingsplan veranderen, maar dat kan niet, het streekplan is richtinggevend', zegt een woordvoerder. “Als dat wordt gewijzigd komt EPZ met schadeclaims.' Stemt de gemeenteraad tegen de komst van het afvalbedrijf, dan is dat volgens hem een `onrechtmatige daad'. Een vorig gemeenteraadslid van Gemeentebelangen J. Roumen, stapte op omdat hij zich niet met deze situatie kon verenigen.

Ook veel inwoners van Haelen zijn tegen de komst van AVL.

Een aantal van hen heeft zich verenigd in de stichting tot Behoud Leefmilieu Buggenum. Deze distantieert zich van de bedreigingen jegens Mouw-Mols aldus woordvoerder A. Derkx-Passage. “Maar het is wel begrijpelijk in het licht van de ontwikkelingen. Alles wordt beslist in geheime bijeenkomsten.'

Volgens zowel Derkx-Passage zet het provinciebestuur de gemeente onder druk. Leden van het provinciebestuur zouden commissariaten hebben in zowel AVL als energiebedrijf EPZ. Het provinciebestuur ontkent dit niet. “Maar van druk is geen sprake', aldus de woordvoerder.