Fietsenmaker

In september van dit jaar is aan de Katholieke Universiteit Brabant een speciale opleiding gestart voor controleurs van de belastingdienst. Voor hen zijn de colleges en tentamenmogelijkheden zodanig ingericht dat zij in 2,5 jaar de titel meester in de rechten kunnen behalen.

Toen Leiden een half jaar geleden aankondigde dergelijke studenten in twee jaar klaar te stomen voor de meestertitel is deze opleiding door de rector magnificus van de Erasmus Universiteit Rotterdam afgedaan als een opleiding tot fietsenmaker in het recht. In NRC Handelsblad van 13 oktober herinnert Harry van Bommel `Wetenschap moet onafhankelijk zijn' aan deze kritiek. Maar nu voegt hij daar in een adem de opleiding aan de KUB aan toe. Ten onrechte, want het predikaat `fietsenmakers in het recht' had niet op onze opleiding betrekking. Daar is ook geen grond voor omdat de Tilburgse opleiding slechts de duur beperkt maar niet het academische niveau ten opzichte van de reguliere fiscaal juridische opleiding. De colleges worden in geconcentreerde vorm aangeboden, maar de eindtermen zijn dezelfde. Er is dus geen enkele concessie gedaan aan de kwaliteit van de opleiding.

    • Prof.Dr.P.H.J. Essers
    • Fiscaal Instituut Tilburg