Europese sociale dialoog weer mislukt

Pogingen om het overleg tussen de sociale partners over een inspraakregeling voor werknemers vlot te trekken, zijn gisteren opnieuw gestrand. De Europese Commissie heeft daarop aangekondigd zelf met wetsvoorstellen te komen om bedrijven tot inspraak te verplichten.

De commissie betreurde de houding van de Europese werkgeversorganisatie (UNICE). De werkgevers weigerden gisteren opnieuw met de vakbonden te onderhandelen over een regeling voor informatie en raadpleging van werknemers. Commissievoorzitter Santer onderstreepte dat Europese maatregelen op dit vlak nodig zijn om de productiviteit in de Europese Unie te verhogen. “We hoopten steeds dat we dit via de sociale dialoog konden bereiken.'

De commissie had haar oorspronkelijke plan om de informatieplicht op te leggen, uitgesteld in de hoop dat de werkgevers alsnog zouden toehappen. “We hebben onze bereidheid getoond door eigen acties op te schorten, opdat UNICE haar positie kon herzien. Maar nu er geen hoop is op onderhandelingen, zal de Commissie haar eigen richtlijn op tafel leggen', kondigde commissaris Flynn aan.

Ook de in de ETUC verzamelde vakbonden zijn teleurgesteld. “Dit toont weer aan dat UNICE weigert de basisrechten van werknemers te erkennen', verklaarde secretaris Gabaglio. Kostbare tijd is verloren gegaan, constateert hij.

In maart wezen de werkgevers de onderhandelingen op Europees niveau over inspraak ook al af. “Vrijwel unaniem vinden we dat de EU zich niet met deze kwestie moet bemoeien. Het is een zaak van lokaal overleg.' (ANP)