DNA-materiaal

Laat ik voorop stellen dat ik mij geheel kan verenigen met de bezwaren die Rik Smits (NRC Handelsblad, 14 oktober) naar voren brengt tegen het standpunt van Boris Dittrich dat in de toekomst DNA-materiaal bij verdachten en veroordeelden moet worden afgenomen en opgeslagen in een databank om daarna gebruikt te worden om misdrijven op te sporen. Gelijk dat nu met vingerafdrukken gebeurt.

Het is om die reden dat ik namens de Coornhert-Liga een uitnodiging heb aangenomen om bezwaren tegen dit wetsvoorstel naar voren te brengen in, wat mij werd voorgesteld als, een discussie met Boris Dittrich in het nieuwe programma van Karel van de Graaf.

Wat Rik Smits niet weet maar wel had kunnen weten wanneer hij mij even had gebeld, is dat minuten voordat de opnames begonnen wij van Karel van de Graaf te horen kregen dat flink was gesneden in de beschikbare tijd voor dit onderwerp. Maar de programmamakers hebben ook nog eens de meeste van de door mij aangedragen tegenargumenten uit de opname gesneden. Het resultaat was inderdaad treurig.

Jammer ook dat Rik Smits mij niet even heeft gebeld waarom er zo een vreemde voorstelling was gegeven. Als ik hem goed begrepen heb, komt dat bellen er niet meer van. Terwijl wij toch een gemeenschappelijk standpunt blijken te hebben: dit voorstel mag geen wet worden.

    • Mr. O. Hammerstein