D in het Engels

Heel loffelijk van Liesbeth Koenen (NRC Handelsblad, 12 oktober) om het boetekleed aan te trekken. Ze was er op gewezen dat, in tegenstelling tot wat ze in haar rubriek nogal stellig had beweerd, de `s' in het Engels bepaald niet altijd als `s' wordt uitgesproken, en ze vond dat `stom' van zichzelf. Jammer dat ze die ontboezeming laat volgen door weer zo'n enormiteit: “een `d' aan het eind van een Engels woord moet, anders dan in het Nederlands, echt als een `d' worden uitgesproken.' Ik doe m'n best maar het lukt me niet in zinnetjes als `The taxi stopped' of `She asked me a question.'

    • Frans de Graaff