ANTISTOF TEGEN RS-VIRUS REDUCEERT ZIEKTE EN STERFTE

Een injectie met kant-en-klare antistof (passieve immunisatie) tegen het respiratoir syncytieel virus (RS-virus) voorkomt dat jonge kinderen levensbedreigend ziek worden van het virus. Vooral kinderen die te vroeg geboren zijn en kinderen jonger dan twee jaar met

chronische longziekten of aangeboren hartafwijkingen lopen groot gevaar hevige infecties van de diepere luchtwegen door RS-virus op te doen vrijwel uitsluitend in de winter.

In zowel het eerste als het tweede levensjaar wordt ten minste een op de tien kinderen in deze risicogroep met een RS-virusziekte in het ziekenhuis opgenomen.

Het middel, met de naam palivizumab (de uitgang ab staat voor antibody ofwel antilichaam), is een monoclonale antistof die geproduceerd wordt door genetisch veranderde cellen. Het is effectiever en bovendien gemakkelijker toe te dienen dan het tot nu toe gebruikte, uit menselijk bloed gewonnen antiserum dat maandelijks via een uren durend infuus zou moeten worden verstrekt. Palivizumab-therapie betekent een maandelijkse injectie van een kleine dosis antistof tegen RSV. In plaats van 41 procent minder ziekenhuisopnamen met de oude methode, geeft het een reductie van 55 procent, zo blijkt uit een uitgebreid onderzoek in de VS, Canada en Groot-Brittannie (Pediatrics, sept.)

In 139 centra in die drie landen kregen 1500 jeugdige patienten in het winterhalfjaar van 1996-1997 het nieuwe middel of een placebo (nep-middel) vijfmaal met een maand tussenpoos geinjecteerd. Het percentage ziekenhuisopnames in die periode was 4,8 procent in de groep die het middel had gekregen tegen 10,6 procent in de placebogroep, een reductie van 55 procent. Bovendien verliepen de infecties in kinderen die palivizumab hadden gekregen duidelijk milder.

Als het onderzoek een vaccinatie (actieve immunisatie) voor de algemene bevolking had betroffen, zou een afname van ruim vijftig procent in opnames niet acceptabel zijn. Maar het betreft hier een kleine groep kinderen met een enorme ziektelast; in dat geval is zo'n drastische reductie in ziektegevallen een hele winst. In de VS alleen bedraagt het jaarlijkse aantal opnames vanwege RSV-infecties bij kinderen 90.000. Vijf procent van die patientjes overlijdt en de slachtoffers zijn vooral kinderen uit de risico-groepen.

    • Pieter Bol