Zweeds kabinet vol optimisme over groei

Het Zweedse ministerie van Financien verwacht dat het de eerstkomende jaren goed zal gaan met de economie. De forse groei van de binnenlandse vraag zal de negatieve invloed van de crisis in Azie compenseren, aldus het ministerie.

In de deze week gepresenteerde begroting wijkt het onlangs aangetreden minderheidskabinet van sociaal-democraten nauwelijks af van de ramingen van zes maanden geleden. Het bruto binnenlands product stijgt naar verwachting met 3 procent in zowel 1998 als 1999 en met 3,2 procent in het jaar 2000.

“De Zweedse economie zal een gunstig ontwikkeling doormaken in de komende paar jaar. De overheidsfinancien zullen naar verwachting belangrijke overschotten gaan tonen, de inflatie blijft laag en de werkloosheid neemt snel af,' aldus de begrotingspresentatie.

Economische deskundigen reageerden positief op de beslissing om de overheidsuitgaven strikt onder controle te houden. Zij waarschuwen echter dat plannen om de staatsschuld te saneren en een begrotingsoverschot te bewerkstelligen zullen falen als de groei niet aan de verwachtigingen voldoet. Ongeveer 40 procent van Zweden's bbp is afkomstig van de export voornamelijk naar Groot-Britannie, Noorwegen en de Verenigde Staten.

In een alternatief scenario, waarin rekening wordt gehouden met de invloed van een wereldwijd dalende groei op de Zweedse handel, erkent de regering het risico dat het bbp slechts 2,8 procent zou groeien in `98 en 1,8 procent in '99. In dat geval zouden de gestelde doelen om een financieel overschot te verwezenlijken en de werkloosheid te doen dalen tot 4 procent in het jaar 2000 niet haalbaar zijn, aldus de regeringsverklaring. Maar volgens de officiele prognose verwacht het ministerie van Financien een begrotingsoverschot van 2,1 procent van het bbp in '98, 1,1 procent in '99 en 2,3 procent in 2000. Dit zou de enorme staatsschuld tegen 2001 onder de volgens het Verdrag van Maastricht vastgestelde maatstaf van 60 procent van het bbp.

In een onverwacht positieve verklaring over de toekomstige Europese muntunie verklaarde het ministerie van Financien dat de regering zal trachten de Europese Monetaire Unie te doen slagen, omdat dit in het nationaal belang is. Zweden doet niet mee aan de lancering van de Europese munt, de euro in januari volgend jaar, maar nieuwe de regering heeft belooft dat er een referendum of verkiezing zal komen over de deelname aan de EMU.

De sociaal-democratische minderheidsregering van premier Persson, gevormd na de parlementsverkiezingen van 20 september, is afhankelijk van de steun van de Linkse Partij en de Groenen. De Linkse Partij is fel gekant tegen de EMU en zou liefst zien dat Zweden de Europese Unie verlaat. (Reuters).