Zeggingskracht

Wat is een waarzegger?

Iemand die rondloopt en waar? waar? zegt.

Wat is een voorzegger?

Iemand die rondloopt en voor! voor! zegt.

Wat is een toezegger?

Iemand die rondloopt en toe, toe, zegt.

Wat is een hazegger?

Iemand die rondloopt en ha! ha! zegt.

Wat is een humzegger?

Iemand die rondloopt en hum hum zegt.

En wat is een mauwzegger?

Dat is onze poes.

Het interessantste gesprek had ik met een columnist van het tijdschrift Sapio, genaamd Yoshitaka Inomata; dat kwam eigenlijk het meest in de buurt van gewoon een gedachtenwisseling met een verstandig mens, zonder dat gevoel van vervreemding dat anders wel eens op de loer lag - een gevoel, als ik het juist analyseer, of je ieder ogenblik kan stuiten op een muur van naïveteit.

    • Rudy Kousbroek