Zeggingskracht

Wat is een waarzegger?

Iemand die rondloopt en waar? waar? zegt.

Wat is een voorzegger?

Iemand die rondloopt en voor! voor! zegt.

Wat is een toezegger?

Iemand die rondloopt en toe, toe, zegt.

Wat is een hazegger?

Iemand die rondloopt en ha! ha! zegt.

Wat is een humzegger?

Iemand die rondloopt en hum hum zegt.

En wat is een mauwzegger?

Dat is onze poes.

    • Rudy Kousbroek