Werkloosheid opnieuw naar beneden

De werkloosheid is in het derde kwartaal verder gedaald. Dit blijkt uit cijfers die het Centraal Bureau voor de Statistiek vanmorgen heeft gepubliceerd.

In de periode juli-september waren 270.000 mensen werkloos. Daarmee lag het aantal geregistreerde werklozen 100.000 personen lager dan in het derde kwartaal van het vorig jaar. In het vorige kwartaal bedroeg de daling nog 106.000.

De cijfers van het CBS zijn gebaseerd op een steekproefonderzoek en hebben een onnauwkeurigheidsmarge. De tendens van de werkloosheid kan volgens het CBS daarom het beste over een wat langere periode worden vastgesteld. De nu vastgestelde daling ten opzichte van een jaar eerder komt overeen met een afname van ruim 8.000 per maand. In deze orde van grootte daalt de werkloosheid nu al bijna twee jaar lang. Uit de lagere daling in het derde kwartaal in vergelijking met het tweede kwartaal (100.000 versus 106.000 in vergelijking met het voorafgaande jaar) kan dus niet geconcludeerd worden dat de daling van de werkloosheid terugloopt.

In de Macro Economische Verkenning voorspelt het Centraal Planbureau een daling van de werkloosheid van 355.000 mensen dit jaar naar 330.000 in 1999. In 1997 bedroeg de werkloosheid 438.000 mensen.

Het aanbod op de arbeidsmarkt bestaat niet alleen uit geregistreerde werklozen. Er zijn nog meer mensen die een betaalde baan willen hebben. Allereerst gaat het om mensen die wel actief op zoek zijn naar werk, maar niet ingeschreven staan bij het arbeidsbureau. In 1997 waren dit volgens het CBS 157.000 mensen. Daarnaast zijn er nog mensen die betaald werk willen hebben, maar niet meteen beschikbaar zijn voor werk of daar niet naar zoeken. In 1997 ging het om bijna 500.000 mensen.