Verzorger Festina met dood bedreigd tijdens dopingzaak

Verzorger Willy Voet van de Franse wielerploeg Festina is de afgelopen weken via anonieme telefoontjes met de dood bedreigd. Dit heeft zijn advocaat Jean-Louis Bessis gisteren voor de rechtbank in Lille verteld. De bedreigingen houden verband met boekjes van Voet waarin hij in detail heeft opgeschreven welke renners van Festina op welk tijdstip en op welke locatie prestatiebevorderende middelen hebben gebruikt.

“Je bent dood als je je boekjes afgeeft', luidde een van de dreigementen aan het adres van Voet.

De Franse onderzoeksrechter Patrick Keil van het parket Lille heeft de boekjes met informatie gisteren opgeeist tijdens een nieuwe hoorzitting met betrokkenen van Festina. Voet heeft om persoonlijke redenen (gevaar voor eigen leven) nog geen gehoor willen geven aan dit verzoek. Begin juli heeft hij wel een boekje overhandigd met nuttige informatie voor de rechter.

De hoofdpersonen rond de dopingzaak Festina werden gisteren opnieuw verhoord door het parket in Lille. De wielerploeg raakte drie maanden geleden in opspraak, toen Voet bij de Frans-Belgische grens werd aangehouden met enkele honderden ampullen EPO, een verboden eiwithormoon. Voet reed in een wagen van de Societe du Tour de France, toen hij op weg was naar naar de Tourstart in Dublin.

Bijna alle betrokkenen van Festina hebben inmiddels toegegeven dat zij in georganiseerd verband doping hebben verspreid of gebruikt. De renners beschikten over een `zwarte doos' waarin zij een deel van hun inkomsten leegden. Met dit geld kocht de medische begeleiding op grote schaal prestatiebevorderende middelen.

Kopman Richard Virenque is de enige werknemer van Festina die blijft ontkennen dat hij bewust verboden middelen heeft gebruikt. Volgens Virenque hebben Voet en Ryckaert gisteren voor de rechter toegegeven dat hij nooit doping van hen heeft ontvangen. De Franse renner speelde gisteren de vermoorde onschuld, hoewel zijn collega's van Festina hem eerder als dopingzondaar hebben aangewezen. “In deze zaak ben ik slachtoffer', zei Virenque voor de rechter. “Men probeert mij de schuld te geven van het feit dat iemand van de ploeg is betrapt.'

Virenque ontkende gisteren zijn eerdere beschuldiging, waarin hij Voet een dealer noemde.

Dit keer betitelde Virenque zijn verzorger als een leugenaar, nadat Voet hem als een grootgebruiker had bestempeld. Volgens zijn advocaat zal Voet een klacht indienen tegen Virenque wegens smaad en eerroof. Voet en Virenque onderhielden jarenlang een vader-zoon-relatie; Voet was de persoonlijke begeleider van Virenque.

In tegenstelling tot Voet, die oproepbaar is, zit ploegarts Ryckaert van Festina nog steeds in hechtenis. Zijn advocaat Henri Demarque herhaalde gisteren dat de dokter de gezondheidsriciso's van de renners zoveel mogelijk heeft beperkt. “Ryckaert verbood renners producten te gebruiken die gevaar inhielden', aldus Demarque. “Bij Festina gebeurden praktijken die bij alle andere wielerploegen ook voorkomen. Maar als de hematocrietwaarde te hoog opliep, handelde hij altijd heel voorzichtig.'