Verzekering ziektekosten fors duurder; Polis kost tot 12 pct meer

Particulier verzekerden gaan komend jaar veel meer betalen voor hun ziektekostenpolis. De premies stijgen op 1 januari bij de meeste verzekeraars met 10 tot 12 procent, verwacht Ziektekostenverzekeraars Nederland.

Deze forse verhoging is volgens ZN onder meer noodzakelijk om de verwachte stijging van de kosten te financieren. Daarnaast is de premieverhoging nodig om de verplichte reserves op peil te brengen. In 1996 en 1997 hebben de verzekeraars daarop volgens ZN ingeteerd, doordat premies niet kostendekkend waren.

De verzekeraars gaan ervan uit dat ze in 1999 zeker 8,6 procent meer kwijt zullen zijn aan te vergoeden kosten (zo'n elf miljard gulden). Deze stijging is voor een belangrijk deel het gevolg van de beslissing van het kabinet dat de zorgsector komend jaren meer geld mag uitgeven; haar budget kan daardoor jaarlijks met ruim 2 procent stijgen. Daarnaast zorgt de deze zomer afgesloten CAO voor hogere personeelskosten in 1999. De verzekeraars voorzien bovendien dat maatregelen om de uitgaven voor genees- en hulpmiddelen beter in de hand te houden komend jaar minder effect hebben dan het kabinet inschat.

In 1996 kwamen de verzekeraars, landelijk bezien, 9 procent te kort. De premies waren op 1 januari 1996 weliswaar met 28 procent verhoogd, maar de kosten die ze moesten vergoeden stegen met 37 procent. Deze sterke stijging was het gevolg van het kabinetsbesluit de medicijnen uit het vergoedingenpakket van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten te halen en ze weer bij de `gewone' verzekeraars en ziekenfondsen onder te brengen. In 1997 bleken de premies uiteindelijk 3,1 procent te laag. Dit jaar verwachten de verzekeraars 1,3 procent over te houden. De kostenstijging wordt op 4,7 procent geschat terwijl de premies op 1 januari gemiddeld met 6 procent omhoog zijn gegaan.

In juli besloten enkele verzekeraars, waaronder het Zilveren Kruis, de premie tussentijds (met 5 procent) te verhogen. Naar verwachting zullen zij hun premies per 1 januari minder verhogen. Overigens bepaalt elke zorgverzekeraar afzonderlijk de premie.