`Unieke kust' wil leegloop te lijf gaan

De Nederlandse badplaatsen hebben het moeilijk. Duitsers en Nederlanders blijven er weg. Het Nationale Aanjaagteam Kust probeert `het product kust' te verbeteren. Gisteren was er een Landelijke Kustdag in Scheveningen.

Eigenlijk zijn ze elkaars concurrenten, de vertegenwoordigers van kustplaatsen als Bergen, Egmond, Katwijk, Den Helder en Ameland. Hun strookje kust is `een uniek stukje Nederland', hun badplaats biedt rust en ruimte, zeggen ze allemaal. De consument denkt daar anders over. De tijd dat gezinnen twee weken aan de Nederlandse kust verbleven is voorbij. De veertig badplaatsen worden steeds meer eenheidsworst, de kwaliteit gaat achteruit. De consument gaat liever naar Spanje.

Vandaar dat de badplaatsvertegenwoordigers gebroederlijk naast elkaar zitten in het Van der Valk-restaurant op de Pier in Scheveningen. De dag is georganiseerd door het Nationale Aanjaagteam Kust, een koepelorganisatie van plaatselijke `aanjaagteams'. De plaatselijke VVV's recreatie-ondernemers en bureau's voor toerisme ontvouwen hun plannen voor de toekomst. Want het product kust, zegt voorzitter F. Jansen van het Aanjaagteam, moet worden verbeterd.

Zeeuws-Vlaanderen wil de groene long van Europa worden, zegt A. Boomert. Het gaat slecht met de landbouw in Zeeuws-Vlaanderen, en voor al die hectares landbouwgrond moet een nieuwe bestemmming worden gevonden. Het idee van de milieubeschermers om delen land onder water te zetten, ligt gevoelig, zegt Boomert. “De oudere generaties van Zeeuws-Vlaanderen hebben nog met een schep op de dijk gestaan om het water juist tegen te houden.' Bossen aanleggen langs de kust, was ook geen goed plan. “Een bos aanleggen in Zeeuws-Vlaanderen is net zo vreemd als een berg bouwen in de polder.'

Op de landbouwgrond wil Boomert nu `natuurlijke natuur' aanleggen. Kreken, duinen en vochtige zones moeten er komen. De Zeeuwse natuurbeschermers zijn blij met het plan.

Boomert, eigenaar van camping Napoleon, ook. Want in die nieuwe natuur komen dan de schaatsbanen, het survivalkamp, het golfterrein en een openluchttheater in een duinpan. Badplaats Katwijk is `young at heart' en wil zichzelf `op de wereldkaart' zetten. Nu is Katwijk nog een familiebadplaats, de strandganger wordt begroet met bordjes `Welkom, ook in de kerk'. Maar aan kinderen met schepjes en een visnetje valt nauwelijks iets te verdienen. En dus moet er een zeejachthaven komen, zegt P. de Haas van ondernemersvereniging Katwijk. Likkebaardend praat De Haas over de stroom luxe jachten die zullen aanmeren, over de achthonderd appartementen die er langs zee zullen worden gebouwd en over de skatebanen voor randgroepjongeren die Katwijk zal krijgen.

De aanleg van de zeehaven alleen al kost zo'n 83 miljoen, maar de `economische injectie' zal zich dubbel en dwars terugverdienen, zegt De Haas. Dat de zeejachthaven van IJmuiden al jaren onrendabel is, en dat de liggelden daar onlangs zijn verlaagd, baart hem geen zorgen. “IJmuiden is een industriegebied, en geen nostalgische badplaats zoals Katwijk.'

De vertegenwoordigers van de Waddeneilanden zitten bij elkaar aan een tafeltje bij het raam met uitzicht op de kustlijn. “Een kust van beton en steen', zegt VVV-directeur P. Smit van Ameland. De eilanden hebben natuur, die hoeven ze niet te maken. En een jachthaven, zegt wethouder R. van Veen van Terschelling, daar moet hij niet aan denken. “De Waddeneilanden gaan niet voor groei, maar voor kwaliteit. Wij behouden wat we hebben.' De eilandbewoners hebben genoeg plannen aangehoord, vinden ze, zij gaan na de theepauze weg. Kunnen ze de boot naar huis nog halen.

Over een plan, bijna het grootste plan van Nederland, wordt niet gesproken.

De luchthaven in zee, geeft kustmanager E. van Dijk toe, is een erg gevoelig onderwerp. “Niemand weet wat een zeeluchthaven voor effecten op de kust heeft. Hoe het zit met het geluid, wat er gebeurt met de stromingen.' Blij zijn de kustondernemers niet met de luchthaven, zegt hij. Maar ze zijn er ook niet tegen. “In die vliegtuigen zitten toeristen, en dat zijn onze klanten.'

De enige die onverdeeld blij is met een eventuele luchthaven in zee, is Boomert van Zeeuws-Vlaanderen. “Wij zullen de meeste geluidshinder krijgen.' Goed, met de rust is het dan gedaan maar de ruimte zal alleen maar toenemen. Ter compensatie van de geluidshinder kan hij extra natuurgebied claimen. Hij glundert. “Onze zee van cultuur wordt dan nog groter.'

    • Rinskje Koelewijn