Uit de dood

Kan ik uit de dood die ene doen keren

Een verzameling van teksten uit de Nederlandse letterkunde die vorm geven aan het verdriet bij het verlies van een naaste. Samensteller Jos de Kleijne nam naast gedichten ook roman- en dagboekfragmenten brieven, grafredes en gedachtenisportretten op.