The French interior in the eighteenth century

Fraai uitgegeven boek over de achttiende-eeuwse decoratieve kunst in Frankrijk, in het bijzonder over de binnenhuisarchitectuur. Aandacht niet alleen voor de schitterende interieurs die uit die tijd bewaard zijn gebleven, maar ook voor de mensen die verantwoordelijk waren voor hun ontstaan: de koninklijke familie rond de Zonnekoning, de aristocratie en de nouveaux riches en, niet te vergeten, de vele kunstenaars en handwerklieden die zorg droegen voor de uitvoering. Ruim 250 illustraties.

    • Henk Lagerwaard