Senior kinderen

Als aparte categorie bioscoopbezoekers bestaan kinderen uitsluitend als ze tussen de acht en twaalf jaar oud zijn. Volgens Harry Peters kinderfilmdistributeur en programmeur van kinderfilmfestival Cinekid worden er nauwelijks meer specifiek films gemaakt voor kinderen onder de acht.

Hij vermoedde op de persconferentie van Cinekid dat dit te maken heeft met commerciele overwegingen: noem je kinderfilm een `familiefilm' stop er wat elementen in die oudere kinderen en volwassenen ook leuk vinden en de potentiele doelgroep is verveelvoudigd. Op het festival draait dan ook nog maar een film, onder de vermelding `vanaf 4 jaar': Astrid Lindgren vertelt van Daniel Bergman (inderdaad, een zoon van Ingmar).

Voor kinderen in de hogere groepen van de basisschool geldt in toenemende mate de door de Deense regisseur Jesper W. Nielsen verwoorde constatering dat ze zich voor dezelfde onderwerpen interesseren als volwassenen. Op het Cinekid-festival vertaalt zich dat in een stroom van films over moderne eenzaamheid door afwezige ouders, seks, dood zelfdestructie en moed der wanhoop.

De meest problematische categorie in de jeugdfilm is de leeftijdsgroep van 12 tot 16, jeugd die zich overal liever vertoont dan op een kinderfeest. Om dat te ondervangen werd enkele jaren geleden een speciale festivalsectie bedacht: `Senior Kid', die zich wijselijk op andere locaties afspeelt. Jongeren van die leeftijd gaan immers het liefst naar een gewone bioscoop, die hen op hun wenken bedient met actiefilms, romantische komedies of geflonker van steridolen. Een jaar voor Titanic schoot Senior Kid midden in de roos met een programma bestaande uit drie films met Leonardo DiCaprio.

In Senior Kid zijn er dit jaar drie films te zien, toevallig (?) alle van dezelfde distributeur, die op grote, internationale festivals de aandacht trokken en waarin kinderen een belangrijke rol spelen: Gouden-Beerwinnaar Central do Brasil van Walter Salles, The Mighty van Peter Chelsom en La vita e bella van Roberto Benigni. De reden om deze films te selecteren voor beginnende pubers is volgens Harry Peters dat hij het goede films vindt waar jongeren maar eens kennis van moeten nemen. Dat ze over kinderen gaan lijkt van ondergeschikt belang.

Als Cinekid een rol wil spelen in het stimuleren van de filmsmaak van jongeren, dan stelt Senior Kid veel te weinig voor. Meer valt er te verwachten van het initiatief `Moviezone' van een groot aantal filmtheaters, die op een vaste tijd in de week voor jongeren aantrekkelijke kwaliteitsfilms vertonen tegen gereduceerd tarief.

Want de jongere is geen aparte soort filmconsument meer, als bioscoopbezoeker onderscheidt hij zich alleen nog door zijn geringere draagkracht.

    • Hans Beerekamp