`PvdA geeft asielbeleid te weinig steun'; Verwijt van VVD en D66:

De fractieleiders Dijkstal (VVD) en De Graaf (D66) vinden dat coalitiepartner PvdA het asielbeleid van staatssecretaris Cohen (Justitie PvdA) te weinig heeft gesteund.

De Graaf wil daarom intern overleg tussen de fractievoorzitters en specialisten van de coalitiepartijen en de bewindsman, onder regie van premier Kok.

Een debat over de problemen in het asielbeleid verliep woensdag in een ruzieachtige sfeer tussen, vooral, VVD en PvdA. Het Tweede-Kamerlid Kamp (VVD) pleitte tijdens dat debat voor hardere maatregelen om de komst van nieuwe asielzoekers naar Nederland te beperken, zijn collega Middel (PvdA) verweet hem demagogie.

Fractieleider Dijkstal (VVD) zei gisteravond dat Middel zich te veel had gefixeerd op de verschillen met de VVD en te weinig op de maatregelen van staatssecretaris Cohen. “Ik had gehoopt dat de PvdA net als wij de staatssecretaris zou steunen. Maar die arme meneer Cohen moest de afgelopen weken juist een paar keer door de bocht, omdat de PvdA het anders wilde', aldus Dijkstal voor de radio.

Fractieleider De Graaf (D66) meent dat de positie van Cohen is aangetast, nadat zijn partijgenoot Middel opvang van asielzoekers in legertenten nabij Ermelo “onbetamelijk' had genoemd. Hij wijst er ook op dat door geruzie het asielbeleid “geen stap verder komt'. Alle partijen moeten zich volgens hem eerst houden aan “de stevige afspraken' die in het regeerakkoord zijn gemaakt. De Graaf verwacht dat de andere partijen akkoord gaan met zijn voorstel om zo snel mogelijk overleg te voeren.

De ruzieachtige sfeer was gisteren overigens grotendeels verdwenen. De drie regeringsfracties PvdA, VVD en D66 dienden gezamenlijk drie moties in, die mild van aard waren. Zo vroegen de fracties aan Cohen “inzicht te verschaffen' in de vraag hoe vaak de zogenoemde driejaarstermijn wordt overschreden. Asielzoekers die langer dan drie jaar op antwoord moeten wachten, krijgen nu automatisch een verblijfsvergunning.

Vooral de VVD is hier tegen.

Staatssecretaris Cohen kondigde gisteren ook de oprichting aan van een nieuw tentenkamp in Heumensoord bij Nijmegen. De water- en winddichte tenten, die met verwarming en tapijt minder `sober' zijn ingericht dan de omstreden legertenten in Ermelo, zullen morgen al in gebruik worden genomen door asielzoekers die nu nog in Ermelo verblijven. Het kamp Heumensoord, dat elk jaar dient als onderkomen voor achtduizend militaire deelnemers aan de Vierdaagse, zal onderdak bieden aan negenhonderd asielzoekers. Een deel van het materiaal is afgelopen nacht uit Duitsland en Engeland gehaald; de koninklijke marechaussee en personeel van Defensie werken onder meer mee om de tenten morgen klaar te hebben. Op de open plek in het bos is water, elektriciteit en riolering aanwezig. Burgemeester D'Hondt van Nijmegen zeivanochtend wel dat de asielzoekers een andere plek moeten hebben voor het gaat vriezen.