Politiechef Bangma na drie dagen weer terug

Districtschef C. Bangma, die drie dagen geleden zijn taken als projectleider van de reorganisatie bij de Friese regiopolitie neerlegde heeft zijn werk gisteren hervat.

Waarnemend korpsbeheerder P. van der Zaag, die Bangma zijn bevoegdheden deze week ontnam, ziet bij nader inzien geen reden meer om de verdeling van bevoegdheden te wijzigen.

Van der Zaag kreeg vorige week signalen van de vakbonden dat het reorganisatieplan niet op de geplande datum van 12 november klaar zou zijn.

“Er was onduidelijkheid wie het aanspreekpunt was', licht Van der Zaag toe. Hij stelde vervolgens waarnemend korpschef L. Diepenhorst aan als projectleider.

Bangma, die landelijke bekendheid kreeg door zijn oproep tot een landelijk protest tegen straatgeweld na de dood van Meindert Tjoelker vorig jaar in Leeuwarden, legde zijn functie als projectleider hierop neer.

Ook H. Schonfeld, directeur sociaal-economische zaken, dreigde hiermee. De ondernemingsraad en de vakbonden waren verbijsterd over het besluit van Van der Zaag. Het proces verliep onder Bangma naar wens, vonden zij. Bangma zelf weigert elk commentaar.

Waarnemend korpschef Van der Zaag ontkent dat hij te snel heeft gehandeld door Diepenhorst alle verantwoordelijkheden te geven voor de nieuwe opzet van de politie, waarbij zes nieuwe districten ontstaan.

Hij zegt zich niet beschadigd te voelen. “En laat ik dan beschadigd zijn, als die 1.200 politiemensen het maar niet zijn. Zij moeten straks hun werk goed kunnen doen.' Bangma, districtschef van Midden-Friesland, werd anderhalf jaar geleden aangesteld als projectleider. In april dit jaar stapte korpschef P. van Brakel op, omdat hij en Bangma niet met elkaar overweg konden en de onderlinge verantwoordelijkheden onduidelijk waren. De ondernemingsraad noemt de gang van zaken “triest'. “Al siert het Van der Zaag dat hij van zijn beslissing durfde terugkomen', aldus OR-vice-voorzitter F. Visser.

De ondernemingsraad bekijkt de reorganisatie “met argusogen.' De OR heeft kritiek op de in zijn ogen te hoog gegrepen plannen die niet zouden zijn afgestemd op het aantal politiemensen.