Oscar Wilde

Nog een stukje religieuze poezie: `Come down, O Christ, and help me! reach thy hand / For I am drowning in a stormier sea / Than Simon on thy lake of Galilee.' De regels zijn te vinden op pagina 709 van Wildes, bij Crescent gepubliceerde, verzamelde werk. Redelijke editie, ook al ontbreekt een inleiding en een tekstverantwoording.

Bij het Martyrium ligt een aparte uitgave van The picture of Dorian Gray, een van de bekendste verhalen van Wilde, en destijds (1891) berucht vanwege de vele geprovoceerde uitspraken die het bevat (`All art is quite useless' en: `Books are well written, or badly written. That's allf9,95.

    • Henk Lagerwaard