`Linkse leider wordt premier Italie'

De Italiaanse linkse leider Massimo D'Alema wordt in brede kring getipt als de nieuwe premier van Italie. Het zou voor het eerst zijn dat een voormalige communist de regering leidt. De partijen van demissionaire Olijfcoalitie, de twee groepen in de verscheurde communistische partij en de kleine centrum-partij van oud-president Francesco Cossiga hebben gisteren tegen president Oscar Luigi Scalfaro gezegd dat zij voor een formatie-opdracht zijn aan D'Alema, secretaris van de Linkse Democraten.

De president was 's middags aan een nieuwe consultatieronde begonnen nadat Romano Prodi hem had verteld dat zijn terugkeer als premier wordt geblokkeerd door Cossiga.

Uit uitspraken van politici blijkt dat D'Alema drie problemen moet oplossen. De meeste kopzorgen geeft Francesco Cossiga. De oud-president eist als voorwaarde voor zijn steun een wezenlijk anders kabinet dan het voorgaande, al zou de politieke basis ongeveer hetzelfde blijven. De grillige Cossiga heeft nog geen concreet pakket van eisen op tafel gelegd.

Andere problemen liggen bij de communisten. De communistische leider Fausto Bertinotti eist als voorwaarde voor steun ingrijpende veranderingen in de begroting voor volgend jaar. De dissidente communisten onder leiding van Armando Cossutta willen alleen onder voorwaarden samenwerken met Cossiga, wiens fractie voornamelijk bestaat uit kamerleden die twee jaar geleden namens de rechtse verkiezingsalliantie zijn gekozen.

Cossiga heeft de terugkeer van Prodi als premier geblokkeerd omdat deze denkt in termen van een politiek tweestromenland en zijn kabinet zo los mogelijk van de politieke partijen wil laten opereren. Deze twee zaken gaan direct in tegen de belangen van Cossiga.

Niet iedereen binnen de Olijf-coalitie steunt de plannen voor een regering-D'Alema met steun van Cossiga. Senator Antonio Di Pietro, voormalig gangmaker achter de smeergeldonderzoeken heeft gezegd dat hij zich zal terugtrekken uit de coalitie als die een akkoord sluit met Cossiga. Di Pietro beschouwt dat als kiezersbedrog.