Leonard Nolens

Dit vierde dagboek van de Vlaming Leonard Nolens (1947) opent met het sterfbed van zijn moeder. Daarnaast bevat het de eerste Paul van Ostaijenlezing en beschrijft het een hachelijk verblijf in een Spaans dorp. Over zijn vorige dagboek De vrek van Missenburg schreef Reinjan Mulder (CS 15-12-95): `Net als in zijn poeziebundels bouwt Nolens zijn steeds terugkerende vragen op met een subtiel gevoel voor dramatiek.' Tegelijkertijd verscheen een vermeerderde herdruk van zijn verzamelde gedichten Hart tegen hart, Querido, 640 blz. prijs f55,-. Nolens ontving vorig jaar voor zijn oeuvre de Constantijn Huygensprijs.