Job

Is het toeval dat de staatssecretaris van vreemdelingenzaken Cohen heet en dus een joodse naam heeft? Hij schijnt nog wat meer in zijn portefeuille te hebben dan alleen vreemdelingenzaken, maar dat is toch vooral waar het voor hem in de komende jaren om zal gaan. Daar zal hij op worden afgerekend, zoals dat tegenwoordig in het Haagse modejargon heet.

Of hij met zijn joodse naam ook joods is, weet ik niet. Misschien heet zijn moeder wel Hamming, Boersma, of Paape. Zijn voornaam Job geeft geen uitsluitsel. Het is een oud-testamentische naam, die ook onder christenen erg populair is. Dominees houden er van over Job te prediken. Hij die onder rampen bedolven wordt en blijft geloven in zijn onschuld. En daar tenslotte ook nog voor wordt beloond. Een toepasselijker voornaam voor een staatssecretaris van vreemdelingenzaken is nauwelijks denkbaar.

Nee, ik geloof niet dat het toeval is, maar misschien heeft het alleen onbewust meegespeeld. Staatssecretaris van vreemdelingenzaken, wie nemen wij daarvoor? Het is een erkende hondenbaan, geen eer aan te behalen. Het verwijt van racisme, hoe onredelijk ook, ligt op de loer. Op Schiphol plakt de marechaussee een pleister op hun mond of drukt een kussen op hun hoofd. Een asielzoeker stikt, en wie is daar verantwoordelijk voor?

Ja jij, Job.

Je zegt tegen de pers dat je er niet van slapen kunt, maar als je vier jaar deze beproeving weet te doorstaan, zul je gezegend worden. Het dubbele van wat je ooit bezat, zal je gegeven worden: 14.000 stuks kleinvee, 6000 kamelen, 100 span runderen en 1000 ezelinnen. In het ganse land zal men geen schonere vinden dan de dochters van Job. Nog 140 jaar leefde Job, alvorens hij van het leven verzadigd stierf. Dat is wat Job beweegt, wat hem heeft doen besluiten zijn hoogleraarschap op te geven voor deze aaneenschakeling van ongelukstijdingen. Voor deze klotebaan.

Hoe vaak heeft Job Cohen dit verhaal moeten aanhoren? Te vaak. Daarom was het geen toeval. Laten we Job nemen op vreemdelingenzaken. Die kun je moeilijk voor de voeten werpen dat Nederland net zo'n restrictief beleid voert als voor de oorlog. Elke historische vergelijking is krachteloos geworden als Job op Vreemdelingenzaken zit. Vraag het maar aan Job. Ooit waren zijn eigen ouders op de vlucht. Misschien zaten ze ook in tentenkampen, misschien zaten ze in andersoortige kampen. Voor die job moeten we Job hebben, moet Kok hebben gedacht.

Het is natuurlijk onredelijk, maar elke keer betrap ik mijzelf erop dat ik van joden meer verwacht. Een hogere morele standaard, meer intelligentie. Zij weten waar het over gaat, zij zijn Job geweest. Zojuist heb ik Veertig jaar Israël gelezen, een boek dat onder redactie van Midden-Oosten-specialist Robert Soeterik tot stand is gekomen. Zelfs als de helft propaganda is, overdreven of gelogen, dan nog moet er een tragedie aan de gang zijn.

In de Israelische gevangenissen wordt gemarteld. Eerste reactie is: dat is niet waar. In Israel worden voor de Palestijnen een soort Bantoestaten gecreëerd. De vergelijking met de voormalige apartheidspolitiek van Zuid-Afrika is treffend. Joden voor apartheid. Een eerste reactie is: dat is niet waar. In Oost-Jeruzalem vindt door middel van stille deportatie een etnische zuivering plaats. Eerste reactie: niet waar. Palestijnen wordt stelselmatig drinkwater onthouden en wanneer zij wel water krijgen, worden zij opgelicht en moeten zij er te veel voor betalen. De eerste reactie is: dat is niet waar. De Israelische geheime dienst pleegt zinloze moorden. In Nederland zijn met instemming van de Nederlandse overheid zeker vijftig Israelische geheime agenten actief. De eerste reactie is: dat is niet waar. Israel heeft gesjoemeld met de lading van het vliegtuig dat op de Bijlmer is neergestort. Kom nou, dat zal ook wel niet waar zijn.

Maar ik vrees dat het wel waar is. Tot nu toe doet Job Cohen het erg goed. Integer, hij praat zowaar als een echt mens. De tenten worden alweer opgeruimd, de marechaussee heeft strikte orders, maar hoe lang houdt Job het vol?

    • Max Pam