`Ik doe niet mee met ruzie'

Plannen voor grenscorrecties rondom Den Haag wekken veel commotie. “De emoties trekken wel weer weg', zegt burgemeester Deetman.

In de regio Haaglanden woedt al maanden een moddergevecht om stukken grond. De Haagse randgemeenten laten geen mogelijkheid ongebruikt om Den Haag in een kwaad daglicht te stellen. Meer dan twintigduizend bezwaarschriften, waaronder zelfs een enkele van overleden personen werden naar de provincie verstuurd. Op het Binnenhof demonstreerden de buurgemeenten tegen wat ze steevast `annexatie' noemen. En deze week riepen de burgemeesters van Nootdorp, Rijswijk, Pijnacker, Voorburg en Rijswijk hun bewoners op bij een volksraadpleging massaal tegen de herindelingsplannen te stemmen. Terwijl in de randgemeenten emoties de overhand hebben, wil Den Haag een louter bestuurlijke discussie volgen. “Een bestuurder past terughoudendheid', zegt de Haagse burgemeester W. Deetman.

De randgemeenten voeren al maanden een campagne tegen de herindeling waarbij u en Den Haag voor alles en nog wat worden uitgemaakt. Komt er nog een tegenactie?

“Nee, bestuurlijke vraagstukken moet je bestuurlijk oplossen. ik laat me niet verleiden tot een ruzie. Wijlen Jan de Koning (geestverwant van Deetman, red.) zei altijd: `voor een ruzie heb je er twee nodig. En ik doe dus niet mee'. Zo is het precies. Je mag je als bestuurder niet uitsluitend door emoties laten leiden.'

Hoe kan het dat Den Haag en de randgemeenten niet samen een oplossing kunnen vinden voor de financiele problemen?

“Met name Rijswijk en Voorburg hebben heel veel boter op hun hoofd. Wij zijn altijd voor de stadsprovincie geweest, dan was er van herindeling geen sprake geweest. Maar Rijswijk en Voorburg hebben zich daar steeds tegen verzet. En eigelijk nog steeds want ze vragen de inwoners tijdens de volksraadpleging niet wat ze van een stadsprovincie vinden.

Dat is dus kennelijk geen optie. En nu liggen er dan alsnog de herindelingsplannen van de provincie. Voor ons ook duidelijk niet de eerste keus.'

Zal het gevolg van de herindeling niet zijn dat er van samenwerking voorlopig geen sprake meer is?

“Laten we wel wezen. We hebben het hier met name over stukken onbebouwd grasland. Bovendien zijn op dit moment noch de randgemeenten noch wij aan zet. Laten we de provincie de ruimte geven om tot een goed besluit te komen. Als je nu al gaat zeggen: `ik vertik het om samen te werken', dan doe je de zaak geen goed. Maar ik heb veel herindelingen meegemaakt en die gaan altijd gepaard met emoties. Die trekken wel weer weg.'

Leidt het plan van de provincie tot structurele oplossingen voor de financiele problemen en de ruimtenood van Den Haag?

“Het voorstel dat er nu ligt is minder dan wat de Tweede Kamer destijds over de uitbreiding van Den Haag heeft vastgelegd. Maar de provincie probeert nu wel hetzelfde doel te bereiken met een voorstel waarvoor een draagvlak is. Ik weiger nu de vraag te beantwoorden wat voor ons de ondergrens is. Het past ons om dat oordeel te geven als Provinciale Staten het voorstel behandelt. Maar dat er iets zal moeten gebeuren is duidelijk, als nog langer wordt gewacht loopt de provincie een groot risico. Dat ze niet meer besturen.'

    • Koen Greven