Gebouw Van Nelle wordt ontwerpfabriek; Onderdak voor bedrijven

De Van Nelle-fabriek in Rotterdam wordt een verzamelgebouw voor bedrijven uit de grafische sector, design, media, communicatie bouwkunde, kunst, cultuur en educatie.

De bouwondernemer/projectontwikkelaar Koninklijke Volker Wessels Stevin, heeft het gebouw voor twintig miljoen gulden gekocht van Sara Lee/DE en zal de fabriek voor enige `tientallen miljoenen' verbouwen tot centrum voor bedrijven in de cultuursector.

De Van Nellefabriek dateert uit 1931 en is ontworpen door Brinkman en Van der Vlugt, het Rotterdamse architectenbureau dat ook verantwoordelijk is voor onder meer het Feyenoord-stadion. Het is het grootste en belangrijkste voorbeeld van het Nieuwe Bouwen in Nederland en staat op de lijst van Rijksmonumenten. Begin jaren negentig begon een grote restauratie van het gebouw, die tot de dag van vandaag voortduurt. Drie jaar geleden kondigde Sara Lee/DE aan dat reorganisaties van het bedrijf het gebouw als fabriek overbodig maakten. Sindsdien is samen met de gemeente Rotterdam en de Rijksdienst Monumentenzorg gezocht naar een nieuwe bestemming voor het gebouw.

De Rijksdienst voor de Monumentenzorg zal nauw worden betrokken bij de herbestemming, die onder de naam Van Nelle-ontwerpfabriek zal worden uitgevoerd door een samenwerkingsverband tussen Koninklijke Volker Wessels Stevin en het bedrijf Property Conversion. Van Nelle-ontwerpfabriek zal onderdak bieden aan 100 tot 175 bedrijven en daarnaast ook ruimten bevatten voor exposities, presentaties, ontvangsten, congressen, winkels en horeca.

Hoe het gebouw precies verbouwd gaat worden, is nog niet bekend. Koninklijke Volker Wessels Stevin denkt een jaar nodig te hebben voor de precieze invulling van de plannen. Eind 1999 kunnen naar verwachting de eerste ruimten worden verhuurd. Er zal een architect worden aangetrokken, die de verbouwing van de verschillende delen van het gebouw coordineert.

De Maastrichtse architect Jo Coenen wordt genoemd als kandidaat voor deze functie.

De gemeente Rotterdam draagt 1,7 miljoen gulden bij aan de herbestemming van de Van Nelle-fabriek. Verder zal de gemeente zorgen voor een betere bereikbaarheid van de nu geisoleerd gelegen fabriek. Hoe dit concreet gestalte zal krijgen is nog niet zeker maar de gemeente Rotterdam denkt aan nieuwe wegen, voetgangers- en fietsbruggen, een pendelbus naar het Centraal Station, een pendelboot naar de dichtstbijzijnde metrohalte en een spoorwegstation.