EU importeur van elektronica

Europa importeert meer elektronica dan het exporteert. Uit cijfers van het Europese bureau voor de statistiek Eurostat blijkt dat vorig jaar het tekort op de handelsbalans voor hightechproducten 9,8 miljard ecu (21,5 miljard gulden) bedroeg. Nederland droeg daar met een netto-import van 6,2 miljard ecu in hoge mate aan bij. (ANP)