Duits akkoord over beeindigen kernernergie

Een commissie van deskundigen van SPD en Groenen heeft een akkoord bereikt over het beeindigen van het gebruik van kernenergie in Duitsland, waarover vanmiddag de politieke onderhandelaars van beide partijen moeten beslissen.

De komende regering geeft zichzelf een jaar de tijd om in overleg met de directies van kerncentrales overstemming te bereiken over sluiting van de centrales. Als binnen een jaar geen afspraken zijn gemaakt, zal de regering de sluitingen wettelijk gaan opleggen. Maar een termijn waarop dat vervolgens moet gebeuren is niet afgesproken.

De Groenen hebben tijdens de verkiezingscampagne steeds geeist dat Duitsland onmiddellijk overgaat tot sluiting van de centrales, waarvan sommige in principe nog een levensduur hebben van meer dan veertig jaar. De Groenen hebben steeds gezegd dat Duitsland binnen vijf jaar kernenergie-vrij zou moeten zijn. De SPD ging in haar verkiezingsprogramma niet verder dan een pleidooi om “zo snel mogelijk' een einde aan nucleaire energie te maken. De sociaal-democraten willen daarbij rekening houden met de levensduur van bestaande negentien centrales. Jurgen Trittin, partijvoorzitter van de Groenen en kandidaat-minister van Milieu, gaat ervan uit dat nog in deze regeerperiode de eerste centrales gesloten zullen worden.

Door te overleggen met de kernenergiebedrijven hoopt de coalitie schadeclaims ter grote van mogelijk tientallen miljarden te voorkomen.

De bedrijven hebben zich nog niet gezamenlijk uitgelaten over de plannen van de rood-groene coalitie. Wel liet bestuursvoorzitter Majewski van de kerncentrale Bayernwerk weten dat hij weinig ziet in onderhandelingen. “Voor doelgerichte gesprekken om tot overeenstemming te komen moet gelden dat het doel is om te komen tot afspraken over een verstandige energiepolitiek en niet een sluitingspolitiek'.

Door een tijdslimiet aan de onderhandelingen te stellen wil de regering de druk op de energiebedrijven verhogen om mee te werken.

Een besluit over het stoppen met de opwerking van afgebrande splijtstof is eveneens uitgesteld uit angst voor schadeclaims van de opwerkingscentrales in Frankrijk en Groot-Brittannie. SPD en Groenen zijn het nog niet eens over wat Trittin “atoomafvaltoerisme' noemt. (AFP, Reuters, AP)