`Belgrado krijgt nog tien dagen van NAVO'; Solana waarschuwt Milosevic

De NAVO zou vanmiddag besluiten het ultimatum voor luchtaanvallen op Joegoslavie, dat morgenochtend afloopt, met een tiental dagen te verlengen. Dat was de verwachting vanmiddag van NAVO-functionarissen in Brussel.

NAVO-secretaris-generaal Solana heeft de Joegoslavische president Milosevic gisteravond gewaarschuwd dat hij onmiddellijk de politie- en legereenheden uit Kosovo moet terugtrekken die zich daar nog bevinden in strijd met de eisen van de VN-Veiligheidsraad. Solana deed dat in een gesprek met Milosevic in Belgrado, waarbij ook de opperbevelhebber van de geallieerde strijdkrachten in Europa, de Amerikaanse generaal Clark en de voorzitter van het militair comite van de NAVO, de Duitser Naumann aanwezig waren.

Vanmorgen bleek volgens functionarissen op het NAVO-hoofdkwartier in Brussel dat geen enkel land tegen verlenging van het ultimatum is. Een verlenging met tien dagen is volgens functionarissen een optie waarover wordt gesproken. Het is ook mogelijk dat besloten wordt om de drie dagen het ultimatum te herzien of, zoals de Verenigde Staten zouden willen, een nieuw ultimatum af te spreken van twee weken.

“Alle opmerkingen gaan in de richting dat de druk op Milosevic moet worden gehandhaafd', aldus een functionaris. Bij de NAVO wordt tot nu toe gezegd dat Milosevic onvoldoende troepen en speciale politie-eenheden heeft teruggetrokken. Daarom wordt het dreigement met militaire actie gehandhaafd.

De zestien NAVO-ambassadeurs hadden dinsdagochtend besloten dat vanaf morgenochtend zeven uur generaal Clark, na overleg met secretaris-generaal Solana, beperkte luchtaanvallen kan uitvoeren op Joegoslavie en kan doorgaan met de voorbereidingen voor gefaseerde grootschalige luchtaanvallen. Ze zouden vanmiddag besluiten deze zogeheten activation order te voorzien van een nieuw ultimatum.

In Belgrado werd gisteren een akkoord tussen Joegoslavie en de NAVO over NAVO-verkenningsvluchten boven Kosovo getekend door generaal Clark en stafchef Perisic van het Joegoslavische leger.

Binnen de NAVO is langdurig gesproken over de vraag of behalve de generaals Clark en Naumann, voorzitter van het militair comite, ook secretaris-generaal Solana gisteren naar Belgrado moest reizen. Een aantal lidstaten vond dit niet opportuun. Uiteindelijk werd besloten dat Solana toch zou gaan om in de woorden van een diplomaat, “een duidelijke boodschap over te brengen'.

Het akkoord over de NAVO-verkenningsvluchten bevat een lange lijst technische details over onder meer het gebruik van het luchtruim en de bescherming van de veiligheid van NAVO-piloten. De NAVO mag verkenningsvluchten houden wanneer het bondgenootschap dit nodig acht maar is wel gebonden aan bepaalde afspraken om ongelukken te voorkomen.

De voorzitter van de Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa (OVSE), de Pool Geremek, heeft vanmorgen een akkoord gesloten met de Joegoslavische minister van Buitenlandse Zaken, Jovanic, over de stationering van tweeduizend ongewapende `verificateurs' in Kosovo. Daarna reisde Geremek naar Pristina, de hoofdstad van Kosovo.

Van Amerikaanse zijde zijn voorstellen gedaan voor een snelle interventiemacht van de NAVO die de ongewapende `verificateurs' van de OVSE te hulp moet schieten mochten ze in de problemen komen.

Zo'n interventiemacht zou niet in Joegoslavie zelf maar in Hongarije, Macedonie en/of op de Adriatische Zee worden gestationeerd.

    • Birgit Donker